Besparen door middel van meer service

Auteur: Redactie
15 september 1999
Besparen door middel van meer service

Menig hôtelier ziet zichzelf geconfronteerd met immer stijgende operationele kosten door toenemend energieverbruik. Die kosten kunnen evenwel significant verlaagd worden door het inzetten van de laatste technieken ten aanzien van gebouwenbeheer, zonder het comfort voor de gasten te verminderen. Daarvoor moeten de verschillende mechanische, elektrische en managementsystemen in het hotel aan elkaar gekoppeld worden.

Het comfort in een hotel wordt voor een groot deel bepaald door de temperatuur in de kamers en conferentiezalen. Dat spreekt vanzelf, maar het is ook van groot belang of de gasten de temperatuur aan hun eigen wensen kunnen aanpassen. Daarom zijn de kamers vaak voorzien van bedieningspanelen waarmee de hotelgast zelf de temperatuur kan instellen. Tijdens zijn verblijf in die kamer is het er dan ook - qua temperatuur - aangenaam.

Nadat die hotelgast is uitgecheckt, blijft dikwijls zijn individuele temperatuurinstelling in de kamer gehandhaafd tot de volgende gast binnentreedt. Dat was in ieder geval de situatie in het Holiday Inn hotel te Amsterdam, en dat was een doorn in het oog van Haje Bouwman, het hoofd technische dienst Nederland. Op die manier werd immers een aanzienlijke hoeveelheid energie verspild. Om dat enigszins te beperken, is het natuurlijk mogelijk om alle lege kamers en de niet in gebruik zijnde zalen af te lopen en handmatig de instellingen te verlagen naar een besparende temperatuur. Dat is echter arbeidsintensieve activiteit.

Koppeling

Toen begin dit jaar de klimaatregeling moest worden gerenoveerd, wenste Bouwman een doelmatige oplossing voor deze energieverspilling. Hij was op de hoogte van de nieuwste technische mogelijkheden, waaronder de koppeling van de klimaatregeling aan het hotelreserveringssysteem. In zijn ogen zou een ideale situatie ontstaan als op het moment dat een hotelgast incheckt, via het reserveringssysteem automatisch de klimaatregeling in zijn kamer wordt geactiveerd. En dat bij uitchecken de temperatuur automatisch in de spaarstand wordt geschakeld.

Bouwman koos voor een systeem van Honeywell. Als wereldwijde leverancier van verwarmingsproducten, systemen en diensten heeft Honeywell ruime ervaring in hotelmanagement systemen. Zo realiseerde Honeywell binnen Europa al enkele koppelingen tussen haar eigen Excel 5000 klimaatregelsysteem en reserveringssystemen van verschillende fabrikanten.

Voor de klimaatregeling in het Holiday Inn viel de keuze op het Honeywell Excel 10 naregelsysteem. Excel 10 maakt het mogelijk dat de hotelgast op zijn kamer hetzelfde comfort kan instellen als hij gewend is van thuis. De digitale regelaars van dit systeem communiceren over een netwerk met de primaire regeling van de warmte‑ en koudebronnen in de centrale technische ruimtes. Voor de centrale bediening van het complete netwerk is een centraal XBS bedienstation aangesloten. Elke ruimte in het hotel wordt uitgerust met een bedieningspaneel waarop de gebruiker zijn comfortwensen kenbaar kan maken. Alle gegevens over die individuele, actuele instelling zijn vervolgens ook op het centrale bedienstation beschikbaar.

Andere voordelen van het centrale bedieningssysteem zijn, dat de gebouwbeheerder informatie over het energiebeheer in het hotel kan krijgen. Door over vaste periodes het energieverbruik te registreren kan energieverspilling worden getraceerd en eventueel worden verholpen.

Drie commando's

Zoals eerder vermeld, werd Honeywell gekozen voor de nieuwe klimaatregeling omdat het systeem gekoppeld kon worden aan het hotelreserveringssysteem. Het Holiday Inn hotel beschikt over het LANMARK‑systeem. Voorwaarde voor de koppeling was, dat het reserveringssyteem gehandhaafd zou blijven. Voor de koppeling ontwikkelde Honeywell speciale software waarmee het reserveringssysteem informatie over de bezetting van kamers kan doorgeven aan de klimaatregeling.

In de praktijk komt het op het volgende neer. Als een gast incheckt in het hotel, wordt via het reserveringssysteem de kamer toegewezen. Op het moment dat de kamer toegewezen wordt, krijgt de klimaatregeling van de kamer via het hotelreserveringssysteem en het centrale bedienstation van de klimaatregeling het commando 'Kamer bezet (Check in)'. Dit houdt in dat de individuele klimaatregeling in de toegewezen kamer wordt vrijgegeven. De hotelgast kan de temperatuur dan zelf via het Excel 10 bedieningspaneel instellen. Omdat Excel 10 een naregelsysteem is, betekent dit dat de individuele temperatuurinstelling een verhoging of verlaging is ten opzichte van de door de primaire verwarmingsregeling gerealiseerde temperatuur.

Naast dit commando zijn er nog twee commando’s die het reserveringssysteem aan de klimaatregeling kan geven. 'Kamer niet bezet (Check out)' schakelt de individuele klimaatregeling uit. De kamertemperatuur wordt gehandhaafd in de stand 'onbezet'. De temperatuur die bij deze stand hoort, kan zelf worden bepaald. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat hoe lager de stand onbezet gekozen wordt, hoe langer het duurt voordat de temperatuur in de kamer weer op een comfortabel niveau is. Een gast kan dus in een wat koud aanvoelende hotelkamer aankomen. Tijdens het commando 'Kamer niet bezet' is de instelknop op het Excel 10 bedieningspaneel niet actief. Het is dus niet mogelijk om per ongeluk de temperatuur toch te verhogen.

Met het derde commando 'Kamer buiten gebruik' wordt eveneens de klimaatregeling uitgeschakeld. Anders dan het tweede commando wordt de kamertemperatuur op een ingestelde vorstbeveiligingstemperatuur gehandhaafd. Dit commando is bedoeld voor het geval dat een kamer langere tijd buiten gebruik is vanwege onderhoudswerkzaamheden. De regeling zorgt er dan voor dat het er niet kouder kan worden dan de ingestelde temperatuur. De temperatuuraanpassing via het bedieningspaneel in de kamer is niet actief.

Geen comfortverlies

Toepassing van de koppeling en het gebruik van deze drie commando’s heeft in de praktijk, in hotels van verschillende omvang, uitgewezen dat een aanzienlijke besparing op de operationele kosten haalbaar is. Dankzij de visie van Bouwman en het aandragen van de technisch haalbare oplossing door Honeywell, is in het Holiday Inn Amsterdam een energiebesparende koppeling gerealiseerd tussen twee systemen in het hotel die - zo op het oog - los van elkaar staan. Door dit soort koppelingen en de integratie van zowel mechanische als elektrische technische deelsystemen (denk aan de liftsturing, zonwering en verlichting) zijn nog aanzienlijke besparingen op de operationele kosten haalbaar, en wordt het comfort - dus de service voor de hotelgasten - verhoogd.

Auteur: Hein Capel

HM30JAAR HM301999

Overig nieuws