Girale euro: ook uw zaak?

Auteur: Redactie
Economie 13 november 1997
Girale euro: ook uw zaak?

Er is al veel gezegd en geschreven over de euro. Eén van de meest actuele vragen is: wanneer krijgt mijn bedrijf ermee te maken? Per 1 januari 1999; ergens tussen 1999 en 2002; pas vanaf 2002? Omdat het voor de Euro Info Centra niet eenvoudig was om op die vraag een concreet antwoord te geven, hebben zij de 'Eurotest' ontwikkeld.

 

De Centra zijn opgericht door de Europese Commissie; zij geven voorlichting over onder andere de euro. Met behulp van de Eurotest kunt u bepalen of de euro op korte termijn veranderingen voor uw bedrijf teweeg zal brengen.

Kijk of de onderstaande uitspraken op uw onderneming van toepassing zijn. Elke 'ja' levert u 2 punten op; elke 'enigszins' 1 punt; elke 'nee' 0 punten.

*Wij importeren en exporteren in verschillende valuta.
*Wij maken regelmatig gebruik van Europese banktransacties.
*Onze afnemers zijn voornamelijk eindgebruikers.
*Wij maken veel gebruik van de prijsverschillen binnen de EU.
*De prijstransparantie van de ’euromarkt’ is een belangrijk onderdeel van onze lange termijn strategie.
*Onze automatiseringssystemen kunnen geen bedragen met meer dan twee decimalen verwerken.
*Onze afnemers en toeleveranciers zullen reeds voor 2002 omschakelen op de euro.
*Ons betalingsverkeer gaat veelal in ECU’s.
*Onze concurrenten zijn op tijd klaar om euro’s te verwerken.
Score: ..

Bron: Nationale euro checklist van de Nederlandse Euro Info Centra,  tel. (030) 236 84 57

 

0 punten: uiterlijk vanaf 1 januari 2002 zal de euro uw bedrijfsproces beïnvloeden. Zorg ervoor dat uw organisatie vanaf die datum klaar is voor de girale en de chartale euro.

1-9 punten: tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2002 zullen zich steeds meer veranderingen voordoen in uw bedrijfsproces door de komst van de euro. Tref tijdig voorbereidingen.

10-18 punten: al vanaf 1 januari 1999 zal de komst van de euro uw bedrijfsproces veranderen. Zorg ervoor dat u vóór die datum klaar bent met de voorbereidingen en aanpassingen.

 

Europese Unie

In de Europese Unie (EU) werken vijftien landen samen. De lidstaten van de EU zijn: Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland, en Luxemburg (allen sinds 1952); Groot-Brittannië, Denemarken en Ierland (allen sinds 1973); Griekenland (sinds 1981); Spanje en Portugal (beiden sinds 1986); Finland, Zweden en Oostenrijk (allen sinds 1995). De Europese Unie telt ongeveer 380 miljoen inwoners.

 

Meer informatie

Het Bedrijfschap Horeca & Catering brengt de Nieuwsbrief euro uit. Deze is bedoeld om de bedrijfstak horeca, contractcatering en recreatie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de euro. De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. U kunt de Nieuwsbrief aanvragen bij de Informatieservice Horeca & Catering, tel. (079) 368 07 07. Internet: http://www.bedr-horeca.nl.

Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro bestaat sinds begin 1996. Daarin zijn organisaties vertegenwoordigd die veel werk moeten verrichten om de omschakeling van de gulden op de euro soepel te laten verlopen. Het betreft bijvoorbeeld de banken, het bedrijfsleven, het verzekeringswezen, de overheid en de consumentenorganisaties. Tel. (06) 83 92 (44 cent per minuut). Internet: http://www.euro.nl.

 

Andere interessante Internetsites over de euro zijn:

BNG Eurolijn, http://www.bng.nl/bng/euro

Fortis Eurodesk, http://www.nl/fortis.com/euro

Euro Infodesk Rabobank, http://rabobank.info.nl/euro

Eurodesk ABN AMRO Bank, http://abnamro.nl

Euro Info Centre (Nederland), http://www.euroinfo.nl

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws