Het aantal kamers blijft toenemen

Auteur: Redactie
11 februari 1998
Het aantal kamers blijft toenemen

Het aantal logiesverstrekkende bedrijven is in de afgelopen tien jaar gedaald met 5,4%. Dat blijkt uit recente cijfers van het Bedrijfschap Horeca & Catering. Waren er in 1988 nog meer dan 3000 bedrijven in Nederland die logies verstrekten, anno 1997 waren dat er nog maar 2849. De logiesverstrekkende sector is de enige horecasector waarin het aantal bedrijven is teruggelopen.

Voor het grootste deel wordt de daling van het aantal bedrijven veroorzaakt door de daling van het aantal pensions en kamerverhuurbedrijven. In 1988 waren dat er nog bijna zeshonderd, nu zijn het er minder dan driehonderd. Overigens zijn er ook beduidend minder (10%) hotel-café-restaurants dan in 1988. Het aantal hotel-restaurants is de laatste jaren juist aanzienlijk toegenomen: in tien jaar tijd een toename van 60%.

Benelux-Hotelclassificatie

Nam het aantal logiesverstrekkende bedrijven in de afgelopen jaren af, het aantal bedrijven dat geclassificeerd is volgens de Benelux-Hotelclassificatie - en dat zich dus hotel mag noemen - is sinds 1990 toegenomen. Stonden er in 1990 nog maar net 2000 bedrijven geregistreerd in het register, in 1997 waren dat er ruim 2200; een toename van 10%. Vooral het aantal driesterrenhotels is aanzienlijk toegenomen; het aantal hotels met één ster nam daarentegen af.

Aantal kamers

Ook het aantal hotelkamers is vanaf 1990 gestaag toegenomen. In 1990 had een logiesverstrekkend bedrijf een gemiddelde omvang van 23,5 kamers. In 1997 had een gemiddeld logiesverstrekkend bedrijf al een omvang van 29 kamers. Ook hier geldt weer dat vooral in de driesterrenhotels het aantal kamers behoorlijk is toegenomen en dat in de categorie met één ster het aantal kamers afgenomen is.

Verwachtingen

Het aantal kamers zal de komende tijd waarschijnlijk blijven groeien. In vergelijking met het vierde kwartaal 1996 waren er eind 1997 21% meer nieuwe kamers gepland. In het vierde kwartaal van 1996 waren er 169 hotelbouwplannen met 8169 kamers; in het vierde kwartaal 1997 waren dat er 206 met 9820 nieuwe kamers. Dit zou een toename van het aantal kamers betekenen van 11,1%.

Overig nieuws