Het concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

20 maart 2015 |
Het concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten<

Eerder hebben we u geïnformeerd over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet regelt onder andere dat in arbeids-overeenkomsten voor
bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten geen concurrentiebeding meer kan worden opgenomen, tenzij dit beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Concurrentiebedingen in al lopende tijdelijke contracten blijven geldig. Kortom, indien een werkgever vanaf 1 januari 2015 in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding wil opnemen, dient hij schriftelijk te motiveren welke (zwaarwegende) belangen opname van het concurrentiebeding noodzakelijk maken en waarom.

Foto: Karin van Zijtveld (links) en Charlotte Buijsman

Nietig verklaren
Als deze motivering in de arbeidsovereenkomst ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig (niet geldig). Als de motivering wel is opgenomen, kan de kantonrechter het beding vernietigen als hij het beding toch niet noodzakelijk acht met het oog op de door de werkgever vermelde belangen. Ook kan de kantonrechter het beding (geheel of gedeeltelijk) vernietigen als de werknemer volgens de rechter te zeer wordt benadeeld door het concurrentiebeding, afgezet tegen het belang dat de werkgever heeft bij handhaving van het beding.

Het bovenstaande geldt ook voor het relatiebeding, nu de rechter dat als een vorm van het concurrentiebeding beschouwt.

Gemotiveerde concurrentiebedingen
Concrete voorbeelden van goed gemotiveerde concurrentiebedingen die de toets van de kantonrechter doorstaan, zijn er nog niet. In de praktijk zal deze wetswijziging echter betekenen dat alleen een concurrentiebeding is toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de (hogere) posities waarin werknemers voor het uitoefenen van hun functie snel over bedrijfsgevoelige, geheime informatie komen te beschikken. Hierbij kan worden gedacht aan werknemers in belangrijke marketing of sales posities.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Als u toch een concurrentiebeding wilt opnemen maar de kans groot acht dat de toets van het zwaarwichtig belang niet wordt doorstaan, kunt u overwegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een concurrentiebeding aan te bieden. Hoewel ook in dat geval het concurrentiebeding kan worden vernietigd als de werknemer volgens de rechter te zeer wordt benadeeld door het concurrentiebeding, vindt niet eerst de zware toets plaats van het zwaarwegend bedrijfsbelang. Bij het aannemen van nieuw personeel is van belang hierin een afweging te maken. Als toch wordt gekozen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentiebeding, zal het zwaarwegend belang goed schriftelijk moeten worden gemotiveerd.

Karin van Zijtveld en Charlotte Buijsman, Advocatenkantoor Boekel de Neréé N.V.Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Economie Amsterdam Interview
Hoe komt Amsterdam uit de crisis? Reinier van Dantzig (D66) zoekt kwaliteitstoerist

Het contrast kán niet groter. Van een overvolle stad in 2019 naar een angstvallig stil Amsterdam in de zomer van 2020. Het massatoerisme verdween en de hotels in de hoofdstad blijven leeg. Terwijl het COVID-19 virus de hotellerie in zijn greep houdt, worden er plannen gesmeed om Amsterdam in ...

Economie Interview
Barbara Baarsma: "Amsterdamse hotels moeten serieus nadenken over transformatie"

Barbara Baarsma is econome en directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Bovendien is zij hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij voorzitter van de Bankraad ...

Achtergronden
TheaterHotel De Oranjerie start met Dinner Theater Shows

Velen hebben het theater al te lange tijd moeten missen, maar daar komt verandering in! De Oranjerie gaat vanaf 2 oktober elk weekend een Dinner Theater Show organiseren. In een intieme setting op de bühne van de theaterzaal zorgt De Oranjerie voor een uniek en avondvullend programma. Terwij...

Interview Longread
Interview Pieter Elbers (KLM): "De fase direct na het vaccin is cruciaal"

Captain of industry Pieter Elbers (CEO KLM) en éminence grise Roberto Payer (Waldorf Astoria en Hilton Amsterdam) strijden tegen de gevolgen van de coronacrisis. Midden in die crisis ontmoeten ze elkaar in Amsterdam. De luchtvaart en de hotellerie wordt hard geraakt door de wereldwijde pandem...

Amsterdam Culinair
Taiko, in het Conservatorium Hotel, heropent en serveert Hiramasa Kingfish

Taiko, het bekroonde restaurant van Executive Chef Schilo van Coevorden, heropent op 30 september haar deuren voor hotelgasten en bezoekers. Na het succes van de Red King Crab, Wagyu, Wasabi en Soja menu’s, heeft het veelgeprezen modern-Aziatische restaurant van het Conservatorium hotel in Ams...

Internationaal Coronacrisis
Coronacrisis: 5 grootste hotelketens ter wereld verloren 25 miljard aan waarde

De uitbraak van het coronavirus heeft elke sector over de hele wereld getroffen, maar de hotelindustrie behoort tot de zwaarst getroffen sectoren. Hoewel de hotels verhoogde veiligheids- en hygiënemaatregelen hebben genomen, en voorzichtig zijn heropend voor het zomerse reisseizoen, kan het her...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Wat vindt Sander Allegro ervan?
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: