Het idee sloeg aan, de werkgroep kan aan de slag

Auteur: Redactie
KHN 10 juni 1998
Het idee sloeg aan, de werkgroep kan aan de slag

De sector Hotels van Koninklijk Horeca Nederland is druk doende met de inventarisatie van de behoefte aan een aparte werkgroep voor vergader‑ en conferentiebedrijven. De mailing is verstuurd en de respons is zeer goed geweest. Een grote meerderheid van de honderd door ons aangeschreven leden is voorstander van een dergelijk overleg; zij hebben een voorkeur voor tweemaal per jaar vergaderen. Van de niet-leden die wij hebben aangeschreven, was iets meer dan de helft positief over het initiatief.

Voldoende reden dus, om te beginnen met de werkgroep. In eerste instantie zal een brief verstuurd worden naar iedereen die gereageerd heeft op de mailing, gevolgd door een uitnodiging voor de bijeenkomst van de sector Hotels op 29 juni werd gehouden. Op die dag werden er op twee verschillende locaties vergaderd (teleconferencing). Tijdens die bijeenkomst zijn de mogelijkheden van teleconferencing, met de bijbehorende kansen en 'gevaren' ter sprake gekomen, maar de belangrijkste thema’s waren: de millenniumproblematiek en de komst van de (girale) euro.

Synergie

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat deze werkgroep een aanvulling is op het VNC, beslist geen concurrent. In de nieuwe werkgroep zullen alleen hotels en vergader‑ en congreslocaties vertegenwoordigd zijn, terwijl het VNC een breder ledenbestand heeft. De initiatiefnemers van de werkgroep zijn er van overtuigd dat veelvuldig contact tussen beide organisaties voordeel zal opleveren voor beide groepen. Synergie die werkt.

De door de respondenten op de mailing genoemde thema’s zijn onder te brengen in vijf hoofdgroepen. Aan de hand van deze thema’s zal de sector Hotels in de toekomst bijeenkomsten organiseren. In beginsel zullen die bijeenkomsten ook openstaan voor niet‑leden (tegen een kleine vergoeding). Als enige restrictie geldt, dat men een vergader‑ of congreslocatie heeft.

Het ontstaan van de werkgroep geeft duidelijk aan dat het doelgroepenbeleid, dat Koninklijk Horeca Nederland na de herstructurering als belangrijk actiepunt heeft ingevoerd, echt werkt. Het doelgroepenbeleid heeft ook geresulteerd in het ontstaan van een aparte werkgroep traditionele zaalbedrijven in de sector discotheek en zaalbedrijven. Op deze wijze kan KHN steeds beter aan de wensen van het zeer diverse ledenbestand voldoen.

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws