No Room for Sex Trafficking: aanpak seksuele uitbuiting in hotels

Auteur: redactie
Wet- en regelgeving 16 februari 2024
No Room for Sex Trafficking: aanpak seksuele uitbuiting in hotels

No Room for Sex Trafficking is een online platform en certificeringssysteem voor hotels. Medewerkers van hotels kunnen een korte online training doorlopen die hen meer leert over signalen die kunnen wijzen op een situatie van seksuele uitbuiting. Wanneer 60 procent van de medewerkers de training heeft doorlopen, ontvangt het hotel een certificaat. Hotels kunnen eenvoudig aangemeld worden en (kosteloos) deelnemen. Hoe meer hotels deelnemen en hoe groter de groep van getrainde medewerkers, hoe gemakkelijker het wordt om met elkaar af te stemmen in verdachte situaties. Hierdoor kunnen (mogelijke) slachtoffers eerder worden geholpen.

Aanleiding

Hotelkamers waar veel bezoek langskomt, lachgas-‘feestjes’, meerdere mannelijke gasten die ongezien via de garage naar een kamer lopen: vaak vragen medewerkers zich wel af of het helemaal ‘in de haak’ is, maar is het lastig om er iets mee te doen.

Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 3.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder 1.300 minderjarigen. Seksuele uitbuiting vindt veelal onder de radar plaats, buiten het zicht van iedereen. Criminele organisaties maken hierbij onopgemerkt ook gebruik van hotels en vakantieparken. Meestal zijn vrouwen hiervan het slachtoffer, maar ook mannen, kinderen/minderjarigen en transseksuelen worden uitgebuit. Zij zien zichzelf niet altijd als slachtoffer en zelfs als dat wel zo is, zeggen ze niets over hun situatie tegen familie, vrienden of de politie. Dat kan uit schaamte zijn, maar vaak ook uit angst voor de gevolgen.

Seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel en een van de meest winstgevende illegale activiteiten die zich doorgaans buiten het zicht afspelen. Daardoor is seksuele uitbuiting moeilijk te bestrijden en kan de overheid het echte aantal slachtoffers niet goed inschatten, maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger dan de officiële cijfers aangeven. Seksuele uitbuiting kan plaatsvinden op de zichtbare, meer traditionele, prostitutieplekken, zoals in de raamprostitutie en in bordelen en seksclubs, maar ook op minder zichtbare locaties zoals hotels, (privé)woningen, kelders en garageboxen.

Het is voor slachtoffers bijzonder moeilijk om aan een dergelijke situatie te ontkomen en er gaat vaak veel problematiek aan vooraf. Ook presenteren zowel slachtoffers als daders zich heel verschillend, wat het moeilijk maakt hen als zodanig te herkennen.

Het Openbaar Ministerie, ministerie van Justitie & Veiligheid en Defense for Children hebben samengewerkt om No Room for Sex Trafficking te realiseren, om zoveel mogelijk situaties van seksuele uitbuiting aan te pakken en te voorkomen.

Het Platform

De website noroomforsextrafficking.org biedt informatie over seksuele uitbuiting en geeft inzicht in verschillende ervaringsverhalen, van zowel slachtoffers, daders en ‘facilitators’. Het is toegankelijk en de informatie is laagdrempelig gepresenteerd. Dat maakt het gemakkelijker om bezig te zijn met een complex onderwerp, waarvan het niet altijd duidelijk is waar grenzen worden overschreden en waar niet.

Het vernieuwende aan dit platform is dat hotels zich er daadwerkelijk aan kunnen verbinden. Eerder waren er ook online trainingen beschikbaar, maar No Room for Sex Trafficking vraagt om 60 procent deelname van alle medewerkers in het hotel. Hierdoor neemt niet slechts een enkeling deel, maar sowieso een grotere groep van hetzelfde hotel. Dit maakt het makkelijker om situaties, signalen en afwijkend gedrag met elkaar te bespreken. En dus ook voor de manager om al dan niet in actie te komen. Medewerkers wordt in de training altijd geadviseerd om verdachte situaties te melden aan de manager en niet om zelf in actie te komen. Zo behoudt de manager het overzicht en kunnen meerdere signalen bijdragen aan de beslissing om in actie te komen. Het betreft immers vaker situaties van twijfel dan situaties die overduidelijk zijn. Daarom is het van belang om met elkaar hierover in gesprek te kunnen zijn, op basis van opgedane kennis en informatie. No Room for Sex Trafficking doet hiervoor een stevige handreiking.

Signalen

Over wat voor signalen gaat het dan bijvoorbeeld in de training? Dat kan gaan om het (proberen te) vermijden van de receptie, het vragen om extra handdoeken of lakens, veel mannelijke bezoekers naar een bepaalde kamer, of veel condooms in de prullenbak. Van belang hierbij is dat niet alle signalen uiteraard wijzen op een situatie van uitbuiting, maar het wel aanleiding kan zijn om extra oplettend te zijn. Meerdere signalen bij elkaar kunnen zo een duidelijker beeld van de situatie scheppen. Zo zijn sommige slachtoffers zeer assertief en regelen ze alles zelf en zijn anderen volgzaam en laten bijvoorbeeld iemand anders voor hen inchecken. De training geeft beeld en achtergrond bij een aantal van dit soort situaties en biedt handvatten wanneer oplettend te zijn.

Werkwijze No Room for Sex Trafficking

Een hotel kan zich via de website aanmelden en een account aanmaken, door eenvoudigweg de stappen op de website te volgen. Vervolgens kunnen de medewerkers online de training volgen en dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Via het platform wordt bijgehouden hoeveel medewerkers de training hebben doorlopen. Een certificaat en aanvullend materiaal wordt toegezonden, zowel digitaal als fysiek. Soms hangen hotels het toegezonden materiaal op de personeelskamer, wat het gesprek voeren over verdachte situaties kan ondersteunen. De online training is in 7 talen beschikbaar. Wanneer ook het huishoudelijk personeel in de gelegenheid wordt gesteld om de training te doorlopen, is dat van grote waarde. Zij zien immers veel gebeuren van wat er in het hotel plaatsvindt.

Aanmelden kan via noroomforsextrafficking.org en dan ‘certification program’.

Uitbreiding aantal hotels

In september 2020 is No Room for Sex Trafficking van start gegaan, met een promotiecampagne in Amsterdam. Sindsdien nemen ruim 200 hotels deel (waaronder ketens) en stijgt het aantal deelnemende hotels en hotelketens. En is er ook vanuit het buitenland interesse. Aanvullend hebben diverse vertegenwoordigers vanuit de hotelbranche inmiddels toegezegd gebruik te gaan maken van het certificeringsprogramma, omdat zij de bewustwording onder hun medewerkers willen vergroten en bovenal een veilige omgeving willen bieden aan hun gasten.

Het streven is om zoveel mogelijk hotels te laten deelnemen, zodat de groep medewerkers die alert is op deze problematiek en suggesties heeft voor hoe te handelen, alleen maar groter wordt. In de contacten met deelnemende hotels tot nu toe, is vooral ervaren dat bijna alle hoteliers zich enorm inspannen voor een goed verblijf van alle gasten. En dat situaties die kunnen wijzen op uitbuiting (of ander grensoverschrijdend gedrag) logischerwijs niet welkom zijn in het hotel. No Room for Sex Trafficking tracht hoteliers hierin te ondersteunen, daar waar het gaat om gevallen van mogelijke seksuele uitbuiting. Alle nieuwe hotels die willen participeren, worden meer dan welkom geheten.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met het Openbaar Ministerie.


Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante hotelnieuws in je mailbox? Schrijf je hier in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws