Samen staan we sterk

Auteur: Redactie
Hotelketens 11 februari 1998
Samen staan we sterk

De titel van dit verhaal is zo oud als de weg naar Kralingen, maar hij heeft nog steeds ontzettend veel waarde. Op landelijk niveau beleven wij dat als brancheorganisatie dagelijks. De Sectie Hotels heeft daarom in haar beleidsplan een heel belangrijke rol toebedeeld aan de diverse commerciële en niet-commerciële samenwerkingsverbanden die de sector rijk is. Het contact leggen met samenwerkingsverbanden - en het onderhouden van die contacten - staat hoog op de prioriteitenlijst van het bestuur.

Er zijn prachtige voorbeelden te vinden van hoe hôteliers zich op locaal niveau inspannen om tot een gezamenlijk beleid te komen: HOSTA in Maastricht; vier- en vijfsterrenhotels in Den Haag; drie-, vier- en vijfsterrenoverleg in onze hoofstad. Bij elk van deze verbanden wordt op diverse gebieden (marketing, sales, inkoop, ...) samengewerkt. In veel gevallen worden ook bezettingscijfers en dagomzetten vergeleken. De resultaten die men boekt zijn vaak indrukwekkend.

Een uniek gezelschap

Wat helaas wel opvalt, is dat de verbanden voornamelijk bestaan uit drie-, vier- en vijfsterrenhotels. Eén- en tweesterrenbedrijven zijn vaak wat moeilijker warm te krijgen voor het opstarten van een gestructureerde samenwerking. Aan de ene kant is dit begrijpelijk (men heeft binnen kleine bedrijven vaak weinig tijd voor vergaderingen); aan de andere kant is het te betreuren dat men geen tijd vrijmaakt voor onderling overleg, omdat er veel voordelen te halen zijn uit samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de Stichting Familiehotels.

Het was dan ook een verademing dat we een uitnodiging kregen voor de vergadering van een 'divers' samenwerkingsverband uit het Limburgse Houthem. Op zich is de samenstelling van dat gezelschap uniek te noemen. Naast het prachtige Chateau St. Gerlach van de heer Oostwegel (verreweg het grootste hotel in Houthem), ligt het kleine, gemoedelijke hotel van de heer en mevrouw De la Haye. Samen met alle andere hotels uit Houthem (totaal acht) en onder voorzitterschap van de heer De la Haye, hebben deze hotels een samenwerkingsverband opgestart. Het was prachtig te mogen meemaken hoe enthousiast deze ondernemers bezig zijn met het op de kaart zetten van deze kleine voorstad van Valkenburg. Zij hebben veel fraaie plannen voor de toekomst, maar zij hebben ook al veel bereikt: een duidelijke aanduiding bij de snelweg bijvoorbeeld, en een eigen homepage op het internet (XS4all.hotelsx8).

Lonend

De moraal van het verhaal is: ga eens met uw collega’s rond de tafel zitten en praat eens over de gezamenlijke kansen en over de bedreigingen waar iedereen mee te maken heeft. Denk niet dat dit soort overleg alleen is weggelegd voor de grotere bedrijven met drie of meer sterren. Samenwerking kan voor alle bedrijven lonend zijn. Het doorverwijzen van gasten bij een 'full house'; het inspelen op lokale publieksevenementen - al dan niet in samenwerking met de lokale VVV en/of middenstand -, het overleg met de lokale overheid over bijvoorbeeld toeristenbelasting; het bespreken van beleids‑ en aandachtpunten; het doorgeven van lokale beleidspunten aan het landelijk sectorbestuur; ... Samen gaat het veel beter.

Mocht u reeds een dergelijk verband hebben opgericht, of denkt u er over om dit te gaan doen, maak dat dan kenbaar bij de Sectie Hotels van Koninklijk Horeca Nederland. De mensen binnen de Sectie kunnen u helpen met het leggen van contacten; zij kunnen u ook verder ondersteunen.

Auteur: Hans van der Kooij

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws