Sandton in de fout bij berichtgeving Hotel Broel

22 januari 2016 |
Sandton in de fout bij berichtgeving Hotel Broel<

Op de redactie ontvingen we een brief van het advocatenkantoor van de familie Lodrioor, de eigenaren van Hotel Broel in Kortrijk. Zij reageren op de, in
hun ogen, foutieve voorstelling van zaken zoals die in het persbericht van Sandton wordt voorgespiegeld. Het is niet de eerste keer dat "Sandton wordt betrapt op een verkeerde voorstelling van de waarheid, getuige de berichtgeving op hospitality-management.nl in 2014.":http://www.hospitality-management.nl/nieuws/update-sandton-onder-vuur-16375/ Toen kwam al aan het licht dat de relatie tussen Sandton en Hotel Broel slecht was en dat er een schijnbaar onwerkbare situatie was ontstaan.
Lees hieronder de toegezonden brief van het advocatenkantoor van de eigenaren van Hotel Broel:
Bij deze wensen mijn cliënten, de N.V. Vandecasteele en de familie Vandecasteele te reageren op diverse artikels omtrent het faillissement van Sandton Exploitatie Broel te Kortrijk en m.n. de bewering dat één en ander zou te maken hebben met onwil tot investeren door mijn cliënte, dan wel de weigering om het gebouw te verkopen.

Er werd in 2010 een erfpachtovereenkomst afgesloten met zeer duidelijke afspraken. SANDTON EXPLOITATIE BROEL was alleen verantwoordelijk voor onderhoud, herstel en eventuele investeringen in het gebouw waarvan zij de staat kende. Enkel indien er belangrijke herstellingen aan het dak zouden nodig zijn zou de familie VANDECASTEELE tussenkomen in de kosten.

Van in den beginne zijn er betalingsproblemen geweest. De familie VANDECASTEELE heeft steeds begrip getoond en is akkoord gegaan met een vermindering van de maandelijkse vergoedingen te betalen door SANDTON. De situatie is een eerste maal geëscaleerd eind 2013 – begin 2014 toen er niets meer werd betaald door SANDTON EXPLOITATIE BROEL. Ook dan heeft de familie VANDECASTEELE zich finaal toegeeflijk opgesteld : in juni 2014 werden de maandelijkse vergoedingen herleid met ongeveer 45%.

Sinds de overeenkomst afgesloten in juni 2014 werden de maandelijkse vergoedingen zelden of nooit tijdig betaald tot in september 2015 alle betaling werden gestopt zodat de familie VANDECASTEELE verplicht was zich tot de rechtbank te wenden.

De familie VANDECASTEELE heeft zich steeds uitdrukkelijk bereid verklaard haar verplichtingen te respecteren, m.n. herstel van het dak indien nodig – de noodzaak ervan staat op heden niet vast. De familie VANDECASTEELE wenste echter niet op te draaien voor de gevolgen van gebrekkig onderhoud van het gebouw door SANDTON EXPLOITATIE BROEL en/of investeringen die contractueel ten laste van SANDTON EXPLOITATIE BROEL vallen. Partijen waren het er wel over eens dat eventuele werken aan het dak tegelijk moesten uitgevoerd worden met andere werken te financieren door SANDTON om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden. SANDTON EXPLOITATIE BROEL wenste of kon echter niet te investeren in het hotel wegens gebrek aan middelen zodat hierover nooit concrete afspraken konden worden gemaakt.

In die omstandigheden drong SANDTON EXPLOITATIE BROEL aan op een verkoop van het gebouw – wat vreemd voorkomt gelet op het gebrek aan middelen. Er werd echter nooit een ernstig bod geformuleerd.

De situatie is eenvoudig. Uit de jaarrekeningen, die publiek beschikbaar zijn, blijkt dat SANDTON EXPLOITATIE BROEL in de periode 2010-2014 meer dan 2.400.000 EURO verliezen heeft opgestapeld. Er was aldus een fundamenteel probleem qua rendabiliteit. Het systematisch gebrek aan geld maakte dat SANDTON EXPLOITATIE BROEL bespaarde op onderhoud en herstellingen wat zich permanent liet zien in voelen in de werking en de staat van de infrastructuur. Het faillissement heeft aldus niets te maken met discussies over investeringen doch enkel met het feit dat SANDTON EXPLOITATIE BROEL van in den beginne zwaar verlieslatend was.

De familie betreurt het faillissement ten zeerste en leeft mee met het getroffen personeel. De familie begrijpt niet hoe een goed draaiend hotel, een begrip in Kortrijk, op 5 jaar tijd teloor is kunnen gaan.

Thijs Jacobs

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Interview Ondernemen
Creatief ondernemerschap hielp deze hoteliers de zomer door

In mei van dit jaar, in het hart van de crisis, voorspelde het NBTC-NIPO dat 1,8 miljoen Nederlanders de vakantie in eigen land zouden vieren. Terwijl veel hotels de deuren dicht hadden, werd achter die gesloten deuren een plan gesmeed om het hotel vol te krijgen na de lockdown. Want het moest vo...

Economie
De stad, de kust en landelijk, werelden van verschil

Het zijn roerige tijden voor hoteliers, dat is bekend. Maar toch zijn de gevolgen van de Covid-19 crisis heel verschillend, sommige landelijke hotels en hotels aan de kust draaien in 2020 zelfs een beter jaar in vergelijking met vorig jaar. En een ding is duidelijk, de stadshotels die jarenlang mooi...

Economie
Horeca 22.00 uur dicht, maximaal dertig gasten binnen

De horeca is verplicht om vanaf dinsdag 29 september de deuren om 22.00 uur te sluiten. Vanaf 21.00 uur mag er niemand meer naar binnen. In publieke ruimtes mogen nog maar maximaal 30 mensen samenkomen. In de buitenruimte gaat landelijk een maximum van 40 personen gelden voor bijeenkomsten. Daarbij ...

Economie Amsterdam Interview
Hoe komt Amsterdam uit de crisis? Reinier van Dantzig (D66) zoekt kwaliteitstoerist

Het contrast kán niet groter. Van een overvolle stad in 2019 naar een angstvallig stil Amsterdam in de zomer van 2020. Het massatoerisme verdween en de hotels in de hoofdstad blijven leeg. Terwijl het COVID-19 virus de hotellerie in zijn greep houdt, worden er plannen gesmeed om Amsterdam in ...

Economie KHN
KHN pleit voor extra steunmaatregelen

De snelle toename in het aantal besmettingen was de aanleiding voor een extra persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge vanavond. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, het kabinet grijpt daarom landelijk keihard in. Opnieuw krijgt de horeca harde klappen. Aanvullend op de maa...

Achtergronden Tech
Horeca gebruikt relatief vaak online platformen

Circa 8 procent van de Nederlandse bedrijven met twee of meer werkzame personen gaf aan in 2018 online platformen te hebben gebruikt om hun goederen en diensten af te zetten. De belangrijkste redenen waren de toegang tot een grotere afzetmarkt (83 procent) en gemak (75 procent). Dit blijkt uit het o...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Wat vindt Sander Allegro ervan?
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: