Themabijeenkomst Millennium en Euro

Auteur: Redactie
12 september 1998
Themabijeenkomst Millennium en Euro

Op 29 juni heeft in Zeist en in Veldhoven de themabijeenkomst 'Millennium en Euro' plaatsgevonden. De zaal van Figi (Zeist) en die van Koningshof (Veldhoven) waren via teleconferencing met elkaar verbonden. Sprekers en gasten konden elkaar over en weer horen en zien; evenals de PowerPoint presentaties.

Indien u de bijeenkomst niet bezocht heeft, heeft u echt iets gemist. Uit de enquête die onmiddellijk na de bijeenkomst gehouden werd, bleek dat de circa 130 aanwezigen het inhoudelijk een bijzonder interessante en leerzame middag gevonden hebben. Niet alleen de uitgebreide horecagerichte presentaties met betrekking tot de euro boeiden enorm, ook de bijdrage van de heer Van Delft van het Millennium Platform schudde alle hôteliers behoorlijk wakker. Iedereen wist natuurlijk dat het probleem eraan zit te komen, maar voor velen was het in eerste instantie nog de 'ver van mijn bed show'. Maar als snel raakten zij er van doordrongen dat elk hotel met problemen te kampen krijgt.

Een onderzoek binnen het Golden Tulip Hotel Figi heeft uitgewezen dat er maar liefst 98 meer of minder kritische systemen zijn. Het gaat vaak veel verder dan men in eerste instantie zou denken. Even afgezien van de 'overzichtelijke' problemen met de echt zichtbare computerapparatuur, is het vooral onduidelijk hoe de zogenaamde 'embedded systems' zullen reageren. Dat kan variëren van computerchips in koelingen tot sleutelsystemen van de kamers. Hoewel nog allerminst zeker is dat er daadwerkelijk van alles mis zal gaan, blijft voorkomen nog altijd beter dan genezen.

Specialisten

Na afloop van de bijeenkomst is daarom besloten een denktank te formeren binnen de sector om zo snel mogelijk een zo volledig mogelijke inventarisatie te kunnen maken van de te verwachten problemen. Peter Hagemans van de afdeling Beleid en ondergetekende zijn reeds begonnen met het samenstellen van deze groep specialisten. De opzet is, dat deze mensen alle geconstateerde en te verwachten problemen in hun bedrijven ongeremd op tafel zullen leggen, zodat men met elkaar kan discussiëren over allerlei mogelijke oplossingen. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de zogenaamde ketenproblemen. Kan bijvoorbeeld uw drankenleverancier nog wel leveren na 1 januari 2000, en wat gebeurt er met de reserveringssystemen die geen kamers meer kunnen boeken?

Alle informatie die voortkomt uit de bijeenkomsten (voorzien is eenmaal per drie maanden) zullen  beschikbaar zijn voor leden van Koninklijk Horeca Nederland. Hierbij wordt gedacht aan een database met daarin alle systemen en producten die mogelijk niet tegen het millennium bestand zijn. Tevens zullen er 'checklists' en modelbrieven komen die u als hôtelier kunt richten aan uw leveranciers om garanties te krijgen voor wat betreft de geleverde apparatuur. Vanuit Woerden proberen wij op deze manier onze leden tijdig te informeren over wat hen te wachten staat. Waar mogelijk zullen wij oplossingen aandragen.

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws