Van vakantieparken tot zakenhotels

Auteur: Redactie
Hotelketens Internationaal 11 februari 1998
Van vakantieparken tot zakenhotels

De Dorint Groep telt momenteel 55 hotels in vijf lan­den van Europa: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland. Deze in het Duitse Mönchenglad­bach gevestigde organisatie breidt snel uit. Dorint heeft nu alleen hotels in eigendom of beheer, maar een franchi­seorgani­satie is in oprichting. Dorint streeft verder naar ver­breding van het kameraanbod.

Werner Dornieden opende in 1959 het eerste Dorint hotel, in Mönchengladbach. Dornieden was van beroep meu­bel­maker, met klanten in verschillende landen. Hij bouwde het hotel eigenlijk als showroom voor zijn horecameubilair. Zijn klanten konden er uiteraard overnachten. Dorint stond in feite voor 'Dornieden International'.

Momenteel kent de keten congreshotels, zakenhotels en vakantie­hotels. De basis is een viersterrenproduct dat per hotel kracht wordt bijgezet door een heel eigen ka­rakter. In de Benelux zijn de hotels voornamelijk gericht op de zakelijke markt, warbij met name het hotel in Spa (Ardennen) ook veel weekeindgasten trekt. De aandelen van Dorint zijn vooral in handen van meer­dere families en verder van bestuursleden, hoteldirec­teuren, leidende managers en zakenrelaties. De voornaam­ste aandeelhouder is een Keulse projectontwikkelaar, consultant en beleggingsadviseur. Hij heet Ebertz. Deze man is ook voorzitter van de raad van bestuur.

Dornieden is zelf al lang niet meer bij de bedrijfs­leiding betrokken, maar hij beschikt nog wel over enige aandelen. Een beurs­gang wordt voorbereid. Het aan­de­lenkapi­taal bedraagt nu 16 miljoen DMark; het reserve­ka­pitaal bestaat uit 20 miljoen DMark. In 1996 bedroeg de omzet 422 miljoen Dmark, terwijl de gemiddelde be­zet­ti­ngs­graad van de kamers 61,5 is. Bij Dorint wer­ken 3.500 mensen. 75% van de gasten boekt zakelijk. In 1997 bedroeg de gemiddelde kamerprijs 122 DMark, 2,5 DMark meer dan in 1996.

Het bedrijf beschikt behalve over hotels ook over vrijetijdsparken: in Beatenberg, Biersdorf, Daun (Ei­fel), Garmisch-Partenkirchen en Win­terberg (Sauer­lan­d), met in de meeste gevallen circa 60 appar­te­menten en 60 bungalows en voor­zieningen als een zwembad, een ten­nis­school met binnen- en buitenbanen en diverse restau­rants. Met name in de periode 1988-1992 boek­ten veel Nederlanders bungalowvakanties in deze par­ken.

Zolderkamer

Op 1 september 1989 maakte de Dorint Groep haar in­trede op de Nederlandse markt met de overname van de exploitatie van hotel Cocagne in Eindhoven. Het hotel was tot die dag eigendom van het Philips pensioenfonds. Later kocht de Dorint Groep het complex ook. Johan van der Hoek, 'leisure sales manager' Benelux van Dorint: 'Dor­int koopt hotelpanden alleen als dat voor ons inte­res­sant is. Dorint is bijvoorbeeld ook eigenaar van Dor­int Schiphol. Dat vond eigenlijk zijn oorzaak in het feit dat de investeerder destijds een week voor de opening van het hotel failliet ging. Wij wilden uiter­aard continuïteit van het hotel. Maar het eigen bezit is geen "must". We pachten ook voor periodes van bij­voor­beeld 25 jaar.'

Al in 1983 opende Dorint een eigen reserveringsbureau in Nederland, op een zolderkamer in Melick-Herken­bosch, dichtbij Roermond, maar vooral vlakbij Mönchengladbach. 'Dat betekende voor Nederlanders een goedkopere tele­foni­sche reserveringsmogelijkheid,' zegt Van der Hoek, sinds 1 maart 1984 verkoopleider in de Benelux. 'Toen had je nog geen mogelijkheden met gratis in­bel­num­mers.' Hij heeft nog steeds dezelfde baan en vindt het nog altijd een prachtige uitdaging. 'En het is nog steeds een groeimarkt, mede doordat het aantal hotels groe­it.'

Dorint plant ook 'verticale' expansie, bijvoorbeeld door innige samenwerking met Interplan, een Duitse congresorga­ni­sator. Dorint beschikt zelf over vijf ho­tels met congresfaciliteiten, in Keulen, Freiburg, Mannheim, Bad Neuenahr en Den Haag, waar een nieuw hotel boven op het Nederlands Congrescentrum werd gebouwd. Nieu­we hotels met congresfa­ciliteiten zijn gepland, in aan­bouw of al klaar, in Pots­dam, Berlijn en Neuss.

Franchising

Men wil vooral congresgroepen van vierhonderd tot achthonderd personen bereiken en deze een totaalprogramma aanbie­den. Peter Bierwirth, lid van de raad van bestuur: 'In deze bran­che stijgt de vraag naar meer profession­aliteit. Vaak is het feitelijke hotel daarbij van on­dergeschikt be­lang. Dan is het des te belangrijker dat je kunt te­rugvallen op de ervaring van goede part­ners. Inter­plan is zo'n partner.'

Franchisehotels moeten bijdragen aan een snelle groei van de groep. Daarbij wordt gedacht aan goede midden­klassehotels (driesterren en hoger), met honderd of meer kamers. Alfred Weiss, lid van de Raad van Bestuur van Dorint: 'De kennis van de branche en de goede contac­ten met de internationa­le zakenwereld kunnen verkoop en boekingen stimuleren en zelfs de gemiddelde kamer­prijs omhoog stuwen.'

De franchiseactiviteiten zijn in handen van Wolfgang vom Hagen, die dezelfde functie twintig jaar vervulde bij Mö­ven­pick Hotels. Overigens is Dorint de eerste Duitse hotelgroep die met franchiseprojecten werkt. Vom Hagen: 'Wie in wil stappen, betaalt een bedrag per kamer en vervolgens een percentage van de logiesomzet en nog eens een percentage van de logiesomzet als bijdrage in de marke­ting- en saleskosten. Onze con­tracten hebben een loop­tijd van tien tot vijftien jaar en bieden exclusiviteit voor de regio.'

Tegenover de kosten staan volgens Vom Hagen een kriti­sche bedrijfs- en marktanalyse, waarna Dorint de ver­beteringen ondersteunt. De hôtelier wordt ook begeleid in de jaarlijkse opstelling van een marketingplan en is aangesloten op het Dorint reserveringssysteem. Zijn hotel wordt aangeboden door de eigen verkoopkantoren in Duitsland, de Verenigde Staten, Groot Brittannië en de Benelux. Het franchise hotel wordt ook begeleid in reclame en public relations en profiteert mee van raamovereenkomsten met credit card- en verzekerings­maatschappijen.

Het franchise Dorinthotel moet voldoen aan de stan­daards op het gebied van food & beverage, frontoffice, housekeeping, in- en verkoop, corporate design, per­soneel en animatie. Het gastronomieconcept wordt zo veel mogelijk gelijk getrokken voor alle hotels. De hôtelier hoeft niet aan alle Dorint-acties mee te doen.

Bij franchisehotels is de eigenaar doorgaans de di­recteur en manager. Bij managementhotels benoemt Dorint de general mana­ger, maar is het risico voor de eigenaar.

Boeiende brochures

Dorint plant daarnaast een groep tweesterrenhotels, waarvoor een model werd gebouwd in Ratingen-Breits­cheid, bij Düsseldorf. Inmiddels staat ook een hotel onder de merknaam 'Dorint** Budgethotel' in Stutt­gart en wordt in maart Remscheid geopend. Ook lonkt de groep onder andere naar de Spaanse kust voor een nieu­we lijn in 'zonne-hotels'. Peter Bier­wirth: 'We stre­ven daarbij niet naar overname of bouw van bunkercomplexen, maar veel meer naar vakantiepar­ken met een clubkarakter. Met name in de buurt van na­tuurgebieden ziet men vaak graag af van hoogbouw.'

Van der Hoek: 'We plannen budgethotels langs de be­langrijkste autobanen. We mikken in feite op een pu­bliek dat een bepaald serviceniveau ver­langt, maar slechts beschikt over een bescheiden budget.'    

Sinds 1996 is Dorint aangesloten bij de grote reserve­ringssystemen: Amadeus, Sabre, Worldspan en Galileo. De eigen boekingscentale in Mönchengladbach is goed voor een omzet van meer dan een miljoen gulden per maand. Er zijn eigen verkoopvertegenwoordigers in Londen en Miami.     

Bij de Benelux reserveringscentrale, in Dorint hotel Eindhoven, worden alle gegevens centraal verwerkt. Van der Hoek: 'We bevesti­gen een reservering nog dezelfde dag schrifte­lijk en verwachten een bijgevoegd duplicaat daarvan gete­kend te­rug. De gast betaa­lt bij aankomst in het hotel of vakan­tiepark, behalve bij reisbureauboekingen; dan betaalt hij aan het reisbureau.'

Voor de vaste gasten is er de Dorint VIP Club. De leden hiervan worden voorgedragen door de hotels. Zij krijgen voorrang op wachtlijsten, upgra­ding van de kamers en korting bij Avis autohuur. Spon­tane aanmel­ding door kandidaten is in principe niet moge­lijk.

Dorint promoot haar hotels sinds 1997 op de vrijetijdsmarkt onder andere met twee brochures: Vakantie Cocktail en City Cocktail. Beide brochures zijn be­stemd voor de vrije­tijdsmarkt. Boeiende sfeerteksten moeten de gasten lekker maken voor de betreffende vakanties. Birgit Borreck, hoofd van de Duitse persafdeling van Dorint: 'Daarmee willen we tegemoet komen aan de ver­anderende wensen van onze gasten. Zowel de belangstel­ling voor bezoek aan Europese steden in combinatie met cultuur, musicals en winkelen als voor korte en lange vakanties in natuurgebieden neemt enorm toe.'

Gezondheid

Scoorden vroeger de kuurhotels erg hoog - dankzij de bijdragen van ziekenfondsen in Duitsland -, tegen­woor­dig kiezen gasten vooral voor kwaliteit. Van der Hoek: 'Het begrip kuren krijgt nu een minder zware lading. Daar moet je op inspelen met tr­ends als een gezonde keuken en hoogwaardige fit­nessruimten.'

Zo werden aan de Dorint Sporthotels Garmisch-Partenkirchen en Arnsberg Sauerland en Südeifel Dorivita gezondheids- en fit­ness­centra toege­voegd, met een beautycentrum, een zwem­bad met 'hot whirlpool' (Dori­mare), sauna en tennis­faci­liteiten. Ook de kleuren van de kamers zijn nu eigen­tijds, met veel pasteltin­ten.

Overigens besteedt Dorint ook meer aandacht aan de snel in populariteit groeiende gezondsheidsfaciliteiten - met name thermale baden - in of nabij het hotel. Dat geldt met name voor hotels in Freiburg (Zwarte Wou­d) en Lahnstein bij Koblenz.

Vanuit Nederland worden touroperators, touringcarbe­drijven en reisbureaus bewerkt, terwijl er ook acties zijn met kranten en tijdschriften. Van der Hoek: 'We sturen verder "direct mailings" naar bestaande relaties en hebben een gratis reserveringsnummer, ook voor reisbu­reaus.'

De gidsen worden uitgegeven door het hoofdkantoor in Mönchengladbach, maar hotels en hotelgroepen kunnen ook eigen initiatieven nemen. Een aardig voorbeeld daarvan is de brochure Go East, van een aantal ho­tels in voormalig Oost-Duitsland. Van der Hoek: 'De lokale markt is daar helaas niet zo geweldig en dan bereik je samen meer. Als verkoper moet je dan de bereidheid hebben om samen met je collega's creatieve dingen te beden­ken.'

Zeven Dorinthotels in het gebied voeren samen actie met rondreizen, waarbij de gast in elk hotel twee nachten ver­blijft. Van deze hotels scoort Dor­int Dres­den zeer hoog in het zakenverkeer. Toch doet ook dit hotel mee aan deze toeristische actie. Van der Hoek: 'Volgend jaar herdenken we het 350-jarig bestaan van de Vrede van Munster. En zo proberen we telkens in te haken op bestaande zaken.'

Auteur: Bert Salden

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws