Werkgroep kleine hotels

Auteur: Redactie
Hotelketens 11 juni 1999
Werkgroep kleine hotels

Onze vereniging groeit gestaag. De groei is naar rato over de zes sectoren (hotels, restaurants, ijsfrica, discotheek‑ zaalbedrijven, café‑bar bedrijven en Chinees‑Indische bedrijven), hetgeen betekent dat ook onze sector groeit.

Wij hopen binnenkort het 1700e lid te verwelkomen. Steeds meer hôteliers zien het voordeel van het deelnemen aan een netwerk. Dat is logisch, want het levert daadwerkelijk (financieel) voordeel op. Als we kijken naar de participatiegraad binnen de diverse sterrencategorieën valt echter iets op. In de drie hoogste categorieën beweegt de participatiegraad zich tussen de 85% en de 100%; een goede score. Bij de één- en tweesterrenhotels ligt dit aanzienlijk lager: tussen de 45% en 65%.

Welke conclusie moeten we daaruit trekken? Doen we niet genoeg voor de kleine hotels? Dat is zeer zeker niet het geval; veel van onze activiteiten zijn juist zeer interessant voor hotels met minder dan twintig kamers. Hebben we een imagoprobleem bij deze groep ondernemers? Ondanks het feit dat we communiceren met alle leden, zou dit best het geval kunnen zijn. Een ondernemer die een klein hotel bestiert heeft dikwijls weinig tijd om  te lezen.

Het is een feit dat wij ook voor kleine hotels een toegevoegde waarde hebben. Juist daarom heeft het bestuur van de sector Hotels ervoor gekozen om een Werkgroep Kleine Hotels te formeren. Er is bewust gekozen voor de naam kleine hotels (maximaal twintig kamers) omdat er ook kleine drie- en viersterrenhotels zijn die we zo nog beter van dienst kunnen zijn. In sa­menwerking met Holland Hotels Hartverwarmend krijgt dit initiatief gestalte.

Eerst wordt in samenwerking met een tiental hotels een inventarisatie van de knelpunten ge­maakt. Deze zullen in volgorde van belangrijkheid aangepakt gaan worden. Op deze wijze hopen wij ons ‘product’ Koninklijk Horeca Nederland nog beter geschikt te maken voor alle hotels die Nederland rijk is.

Ook ondergetekende heeft behoefte aan ‘bijscholing’ in een klein hotel. Zelf heb ik alleen in de grotere hotels gewerkt (zoals Hilton Schiphol, Hilton Mainz en Grand Hotel Huis ter Duin). Om het andere deel van onze doelgroep beter te leren kennen, zal ik gedurende de zo­mermaanden een aantal dagen stage gaan lopen in twee of drie kleine hotels. Ik wil op deze wijze de extra kennis opdoen die noodzakelijk is om  meer te kunnen betekenen voor deze groep hôteliers. Letterlijk de handen uit de mouwen dus.

Auteur: Hans van der Kooij

HM30JAAR HM301999

Overig nieuws