Column Sander Allegro: Sterrenzorg

Auteur: redactie
Columns Sander Allegro 2 juni 2005
Column Sander Allegro: Sterrenzorg

'ZORG MOET STERRENSYSTEEM KRIJGEN' schreeuwden kranten en nieuwsbulletins in de vetst mogelijke koppen. De media buitelden over elkaar heen na uitkomst van de rapportage van de commissie Kennedie. Ook de politiek liet zich niet onbetuigd en haastte zich op de publicatie te reageren. Agnes Kant van de SP noemde het een 'onzalig plan' dat kan leiden tot 'een onacceptabel klassenstelsel in de verpleeghuizen'. Het is jammer dat de media niet veel verder keken dan het opvallende detail van de aanbeveling rond het sterrensysteem. Het advies zelf is namelijk veel breder.

De door Hans Kennedie, topman van Golden Tulip, aangevoerde commissie is in opdracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nagegaan in hoeverre de ene instelling voor een zelfde budget wel goede zorg kan bieden en de andere niet. De commissie kwam met een hele serie aanbevelingen, waarvan de kern totaal raakte ondergesneeuwd door de media aandacht voor het sterrenvoorstel. De belangrijkste aanbeveling van de commissie is namelijk om de verpleeghuizen te laten leren van de hotelsector.

De kern daarvan is de aanbeveling om de verpleeghuissector primair te beschouwen als bedrijfsmatige sector. In de aanbevelingen volgt verder het advies om 'branding' en franchiseconcepten te introduceren in de zorg. Het invoeren van een sterrenstysteem is slechts een subadvies dat vooral moet leiden tot meer transparantie. De commissie stelt daarbij dat de sterren alleen betrekking zouden moeten hebben op aspecten van wonen en welzijn en dat de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg overal gelijk zou moeten zijn.

Het interessante rapport, dat gratis te downloaden is op de website van het ministerie van VWS, bevat een groot aantal vergelijkingen van de verpleeghuiszorg en de hotelsector. Naast de impliciete waardering voor het vaak onder vuur gelegen hebbende systeem van de hotelclassificatie, is de commissie ook impliciet complimenteus in de richting van het vaak bekritiseerde Bedrijfschap Horeca & Catering. De commissie stelt in haar rapport dat het bedrijfschap als kennis- en innovatiecentrum een belangrijke rol vervult en adviseert de staatssecretaris zelfs om een bedrijfschap voor de verpleeghuiszorgsector op te zetten.

Dat de staatssecretaris bij de hotelsector te rade is gegaan, is mijns inziens een zeer te waarderen initiatief. Mogelijk kan het werk de commissie Kennedie er op termijn toe bijdragen dat de hotelsector en de zorg dichter naar elkaar toegroeien. De door de SP zo gevreesde marktwerking is al lang in werking getreden en zal in de toekomst naar verwachting alleen maar verder toenemen. Veel hotelgroepen en ook individuele hotels hebben al kleinschalige initiatieven als zorgvleugels en kraamhotels ontplooid. Wanneer vanuit het ministerie erkenning komt voor de expertise van de hotelsector, kan dit er toe leiden dat dit soort initiatieven een breed vervolg krijgen. Naar mijn idee is dat een goede ontwikkeling die - mits goed uitgevoerd - kan leiden tot winst voor alle betrokkenen. Dat is een hele zorg minder.

HM302005

Overig nieuws