Gullit moet 'scoren'voor Nederland

Auteur: Redactie
Toerisme 13 december 1997
Gullit moet 'scoren'voor Nederland

Nederlanders en buitenlanders brachten in 1996 circa 78,5 miljoen bezoeken aan evenementen. Dat is 8% meer dan in 1992. Hierbij is door bezoekers en organisatoren samen, naar schatting ruim 2,1 miljard gulden uitgegeven, een reële toename van 14% ten opzichte van 1992. Dit blijkt uit een zojuist afgerond onderzoek van het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) en het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) naar de toeristische en economische betekenis van evenementen.

 

Van de 2,1 miljard gulden aan uitgaven komt circa 1,7 miljard voor rekening van de bezoekers. Zo’n 16% hiervan (fl 270 miljoen) is besteed door buitenlandse en zakelijke bezoekers. Met deze bestedingen aan/tijdens evenementen werd een directe werkgelegenheid van 8.600 mensjaren en een indirecte werkgelegenheid van bijna 2.900 mensjaren gerealiseerd.

Aantrekkingskracht

De toename van het bezoek ten opzichte van 1992, is uitsluitend een gevolg van de toename van het aantal evenementen. Het gemiddelde bezoek per evenement is licht afgenomen. Er lijkt verzadiging op te treden op de evenementenmarkt. Organisatoren moeten dan ook voor het behoud van hun huidige bezoekomvang, en ter stimulering van zowel initieel als herhalingsbezoek, steeds nieuwe elementen aan hun productformule toevoegen. Daarbij moeten zij de uniciteit van hun evenement bewaken.

Om de kwaliteit van evenementen op een hoog peil te houden - en op een hoger peil te brengen, want de consument wordt steeds kritischer - doen NRIT en NBT niet alleen een beroep op de organisatoren, maar ook op de (gemeentelijke) overheden. Ondersteuning is immers veelal onontbeerlijk. Het NBT wijst erop dat evenementen van grote betekenis zijn voor de toeristische aantrekkingskracht van een stad of streek.

Kwalitatief onderzoek onder een aantal evenementenorganisatoren wijst uit dat vooral het aantal buitenevenementen, bedrijfsfeesten en beurzen aanzienlijk is toegenomen. De gunstige economische ontwikkeling wordt als hoofdreden aangemerkt. Veel organisatoren die zich op het bedrijfsleven richten, constateren bovendien een ontwikkeling van thematische naar actieve evenementen.

Provinciale ontwikkeling

Een analyse van de bezoeken aan evenementen per provincie leert ons dat het evenementenbezoek is geconcentreerd in de provincies Noord‑Holland, Zuid‑Holland en Noord‑Brabant (resp. 13,6, 13,3 en 12,5 miljoen bezoeken).  De sterkste groei ten opzichte van 1992 heeft zich echter voorgedaan in Utrecht, Gelderland en Zuid‑Holland (resp. 27%, 22% en 17%). De groei in Utrecht is zowel te danken aan een groei van het aantal evenementen, als aan een forse stijging van het gemiddeld bezoek per evenement. In Gelderland en in mindere mate in Zuid‑Holland is de groei van het totale bezoek voornamelijk toe te schrijven aan de sterke toename van het aantal evenementen.

In Noord‑Holland en Noord‑Brabant is een daling te constateren van het gemiddeld bezoekaantal. Deze daling wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de toename van het aantal evenementen. Daardoor is het totale bezoek licht gestegen (2%).

Ruud Gullit

Teneinde in ieder geval meer Britse vakantiegangers en evenementenbezoekers zover te krijgen dat zij naar Nederland komen, heeft het NBT een contract gesloten met voetballer Ruud Gullit. De in Engeland zeer populaire Nederlandse vedette gaat zich inzetten voor de promotie van Holland in Groot‑Brittannië. De duur van de overeenkomst is vooralsnog één jaar.

Ruud Gullit, momenteel manager/speler bij de Engelse voetbalclub Chelsea, heeft zich hiermee verbonden aan diverse promotionele activiteiten van het NBT op de Engelse markt. De foto en de handtekening van Gullit zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor advertenties in Engelse kranten. Bovendien stelt hij 'merchandisingartikelen' beschikbaar, zoals door hem gesigneerde voetballen en artikelen uit de 'Ruud'‑kledinglijn. Deze kunnen 'ingezet' worden tijdens prijsvragen en evenementen.

Auteur: Myrna Nakad 

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws