Hotel Overleg Samenwerking Toerisme Midden Nederland

11 juni 2004 | Redactie

Enige tijd geleden heeft u in dit blad kunnen lezen over de Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Voor degenen die het niet kennen, in dit document is vastgelegd hoe bedrijven kunnen samenwerken binnen de kaders van de Europese wetgeving, zonder de mededinging te beperken.

Sinds die tijd is er door meerdere organisaties gekeken naar een mogelijkheid om toch gegevens uit te kunnen wisselen op een manier die volledig voldoet aan de richtsnoeren. Een en ander heeft onder meer geleid tot het ontstaan van een nieuw provinciebreed hoteloverleg, te weten Hotel Overleg Samenwerking Toerisme Midden Nederland.

Binnen de grenzen van de provincie Utrecht bestaan al sinds jaren diverse verbanden, zoals de Stichting Host (Hoteloverleg Stad en Schil Utrecht) en de Stichting SAHO (Hoteloverleg Amersfoort). Een overlegorgaan voor de hotels in 't Gooi is in oprichting. Deze stichtingen hebben zich al jaren tot doel gesteld: 1. Het samen organiseren van activiteiten ter bevordering van het toerisme; 2. Door elkaar regelmatig te ontmoeten de samenwerking tussen hotels te bevorderen. Dat komt uiteindelijk de gast weer ten goede.

Bij veel hoteliers leeft de behoefte om regelmatig collega's binnen de regio en/of collega's van vergelijkbare accommodaties te ontmoeten. (Bijvoorbeeld 'de vergaderhotels' van Midden-Nederland).

In het buitenland gebeurt dit op grote schaal. Tevens is - met name door het ontbreken van een benchmarkingsysteem - meer dan ooit duidelijk geworden dat een vergelijking van hotelperformancekengetallen een belangrijke graadmeter kan zijn voor het succes van een hotel. Maar hoe kun je dat doen binnen de richtlijnen van de Nma? Wachten op de officiële cijfers van het Bedrijfschap Horeca en Catering en CBS is geen optie, omdat deze cijfers al achterhaald zijn op het moment dat ze gepubliceerd worden.

Om toch tot een vorm van vergelijking te komen, is het Hotel Overleg Samenwerking Toerisme Midden Nederland opgericht, door zo'n 26 hoteliers uit Midden Nederland. Binnen dit overkoepelende orgaan zijn alle regio's van midden Nederland / de provincie Utrecht vertegenwoordigd (zoals Stad Utrecht, Stad Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug). Deze subgroepen ontmoeten elkaar regelmatig en hebben hiervoor een vaste agenda. Zij stellen samen activiteiten op.

Daarnaast is deze nieuwe club erin geslaagd om een nieuw benchmarksysteem te ontwikkelen dat groen licht heeft gekregen van de Nma. In dit systeem wordt de anonimiteit van de deelnemende bedrijven gewaarborgd en kan er niet op individueel niveau worden vergeleken. Deze eisen zijn onder meer gesteld in de eerder genoemde richtsnoeren.

Misschien een idee voor uw regio? Belangrijk bij het totstandkomen van gegevensuitwisseling blijft toetsing aan de richtsnoeren van de Nma. Als u twijfelt, leg dan uw vragen rechtstreeks voor aan de Nma. Voor onze leden in de regio Midden-Nederland: wilt u meer informatie over dit nieuwe provinciebrede hoteloverleg, neem dan contact op met het bestuur. db@host-midden-nederland.nl

HM302004

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Horeca naar de stembus deel drie: PVV

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen analyseert de redactie van Hospitality Management wat de grote politieke partijen voor ondernemend Nederland in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Het zijn roerige tijden voor horecaonde ...

Interview
"De hotellerie en de zorg verschillen niet veel van elkaar"

De coronacrisis laat diepe wonden achter in de hotellerie. Omzetten kelderen en gasten blijven weg. Veel hotelondernemingen hebben noodgedwongen een groot deel van hun medewerkers moeten laten gaan. De angst heerst dat op het moment dat de hotellerie weer aantrekt en de toeristen ons land weer w ...

Hotelketens Interview Longread
"De langetermijnverwachtingen zijn onverminderd goed"

Erwin van der Graaf is directeur van Accor Hotels Services Nederland en als Vice President Operations verantwoordelijk voor de door Accor gemanagede hotels in Nederland. In het oog van de orkaan - het jaar 2020 - kreeg hij veel interviewaanvragen. Hij hield ze merendeels af; voelde geen behoeft ...

Hotel & Recht
Creatief gebruik van je hotel tijdens Corona

Door de coronacrisis is het aantal luchtvaartpassagiers van en naar Nederland in 2020 met meer dan 70% gedaald. Dit heeft logischerwijs een direct weerslag op de bezettingsgraad van hotels, die ook met meer dan 70% is gedaald, zo viel te lezen in dit magazine. Het is dan ook niet verwonderlijk dat c ...

Economie Corona
CBS: omzet horeca krimpt ongekend hard

De omzet van de horeca daalde in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 44 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat is vooral te wijten aan de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse o ...

21 jaar geleden in Hospitality Management: Sander Allegro

Hospitality Management blaast dit jaar dertig kaarsjes uit. Dat mag gevierd worden en dat doen we dan ook uitgebreid! Iedere week publiceert de redactie een verhaal uit vervlogen tijden op de website. Deze week een column van Sander Allegro uit het jaar 2000. Met de titel 'Groen' duidt Al ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2021 - Uitgeverij PS

Uitgave door: