Vijf procent van de gasten ontbijt uitsluitend ecologisch

Auteur: redactie
F&B 14 april 2000
Vijf procent van de gasten ontbijt uitsluitend ecologisch

Vier jaar geleden voerde Golden Tulip Hotels Interna­ti­onal een ecologische ontbijthoek in, als onderdeel van het ontbijtbuffet. De ‘ecohoek’ bevat vandaag-de-dag een aantal broodsoorten, melk, yoghurt, karnemelk, kruidenthee en bramenjam. Hospitality Management nam een kijkje in de ontbijtzaal van Gol­den Tulip Barbi­zon/Tulip Inn Maastricht.

‘We denken steeds ecologischer, ook met het gescheiden inzamelen van afval bijvoor­beeld,’ vertelt Bert Smeets, hoofd ontbijt in Maastricht. ‘Het is een trend die ook door de zakenman wordt gevolgd. Die is een stuk gevoeliger geworden voor magerder ge­rech­ten en ecolo­gische producten. Vijf procent van hen ontbijt uit­slui­tend ecolo­gisch, de meesten nemen een mix. We verzor­gen hier elke dag tussen de 100 en 500 ontbijt­gan­gers.’

Chef-kok Maurice Granetia: ‘Ik was niet zo tevreden met het brood dat we centraal aangeleverd kregen. Het was veel te hard. Je kunt met echte ecologische ingrediënten ook een soepel brood bakken. Dat bewees een regiona­le bak­ker hier: Maurice Heutz uit Eys. Zijn broodsoorten zijn prima. We hebben polder­bollen, mais-savan­na­brood, vruchtenbol­len, maisbroden en roggebroden. Onze gasten kunnen de broden zelf snijden; de messen liggen erbij. Dat doen we om de ambachte­lijke sfeer te verho­gen.’

De gast betaalt voor het ontbijt - inclusief de ecohoek - bij Golden Tulip Barbizon Maastricht/Tulip Inn fl 29,75.

Schapen als grasmaaiers

Bert Smeets merkt aan het ont­bijtverbruik wat voor mensen hij in huis heeft: ‘Zakenmensen maken meer gebruik van het ecologisch buffet; zij kennen de ecologische producten ook, zelfs de ecologische krui­denthee. Door de gasten die een weekendarragement geboekt hebben, wordt dit deel van het buf­fet nau­welijks aangeraakt, hoewel er dan per gast veel royaler wordt ontbeten.’

De restaurantkaart van Golden Tulip Barbizon Maas­tricht bevat ook gerechten op ecologische grondslag. Met Geuldal-lam bijvoorbeeld. De schapen grazen in opdracht van Staatsbosbeheer, stichting het Lim­burgs Land­schap en de Water­maat­schap­pijen, op ecolo­gisch verant­woorde wijze. Koeien voldoen niet in het Geul­dal: zij urine­ren te veel en tasten daar­door de mergelbodem aan. De schapen winnen het ook van de grasmaai­ers, die immers voortdurend vastlopen in het grillige heuvelland.

De dieren grazen op ecologisch beheerde gron­den: kalk-graslandhellin­gen waarop al lange tijd geen kunst­mest meer is gestrooid. Daarnaast krij­gen de dieren, ook als ze op stal zijn, puur na­tuur­lijke voeding. Schaapsherder Ger Lardenois: ‘Ik ben wellicht de enige herder in Zuid-Limburg met ecolo­gisch gecertifi­ceerde scha­pen. En er is belangstelling genoeg v­oor.’

Chef-kok Maurice Granetia: ‘Het is iets extra’s, iets waar mensen bewust voor kiezen. Je kunt het vergelij­ken met Angus Aberdeen en Limousin. Dat zijn ook vleessoorten die een bijzondere faam hebben bij de lief­hebbers.'

HM302000

Overig nieuws