Grote behoefte aan overleg vergader- eb cinferentiebedrijven

Auteur: Redactie
KHN 4 april 1998
Grote behoefte aan overleg vergader- eb cinferentiebedrijven

Van onze leden kregen wij de laatste maanden steeds vaker de wens te horen, dat een overlegorgaan dat zich specifiek bezighoudt met het reilen en zeilen van vergader‑ en conferentielocaties erg op prijs zou worden gesteld. Er zijn in Nederland veel bedrijven die zich op deze markt begeven en de behoefte om gegevens, zoals kengetallen en marktinformatie, uit te wisselen, leek bij veel bedrijven duidelijk te bestaan.

Om een beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke behoefte van onze leden heeft het Bestuur van de Sector Hotels het initiatief genomen een enquête te houden onder zo’n honderd leden uit dit marktsegment, aangevuld met een twintigtal niet‑leden. Middels een enquêteformulier kon men zich uitspreken over de wenselijkheid van de Werkgroep Vergader‑ en Conferentiebedrijven, en zaken als bestaansgrond, vergaderfrequentie en de te behandelen thema’s.

Behoefte

Op het moment van de uiterlijke inzenddatum, 14 april 1998,  is de respons op de enquête opmerkelijk hoog. Bij leden van Koninklijk Horeca Nederland was het aantal teruggezonden formulieren 47 (een respons van bijna 50%!) en bij de niet leden lag dit lager, zo’n 25%.

Uit de resultaten bleek duidelijk dat de behoefte aan de werkgroep bijzonder groot was. Liefst 80% van de geënquêteerde bedrijven gaf aan, behoefte te hebben aan een regelmatig overleg met vakgenoten uit de branche. Thema’s varieerden van flexwerken en een vacaturebank tot aan het uitwisselen van kengetallen en regionale samenwerking.

Verreweg de meeste bedrijven vinden een vergaderfrequentie van 2 maal per jaar de meest ideale, met als voorkeursdag de maandagmiddag. De resultaten van de totale enquête kunt u nalezen in het mei‑nummer van het tijdschrift van Koninklijk Horeca Nederland.

Interactief

Naast de conferentiebedrijven bleek er ook duidelijk behoefte te zijn aan een aparte werkgroep voor de traditionele zaalbedrijven. Er zijn derhalve ook plannen gemaakt voor een werkgroep onder de sector Discotheek‑ en Zaalbedrijven van Koninklijk Horeca Nederland. De eerste gesprekken zijn reeds gevoerd en hopelijk kunnen we daar over niet al te lange termijn iets meer over te vertellen.

De behaalde resultaten hebben ons doen besluiten op korte termijn een bijeenkomst te organiseren voor de gehele sector Hotels evenals de Werkgroep vergader‑ en conferentiebedrijven. Het betreft hier een bijeenkomst die maandag 29 juni 1998 op twee verschillende locaties gehouden zal worden. De beide zalen zullen worden verbonden via het medium ‘Teleconferencing’,  zodat men de diverse sprekers op beide locaties kan horen en zien. Ook wordt hierdoor een interactieve discussie tussen beide groepen mogelijk.

 De thema’s zijn:

- Teleconferencing, kans of bedreiging

- Gevolgen van de introductie van de euro voor hotels en conferentiebedrijven

- Millennium problemen voor onze sector en de gevolgen.

Euro

De beide locaties, Golden Tulip Hotel Figi te Zeist en Koningshof te Veldhoven, zullen vanaf een derde locatie, het hoofdkantoor van de Rabobank, worden toegesproken door een expert van de bank over de problemen rond de prijsstelling. De heer Jos Ruijs, de eerste hotelier die al commercieel met de euro werkt, zal zijn visie geven op de nieuwe mogelijkheden. De bijeenkomst zal gratis toegankelijk zijn voor leden van Koninklijk Horeca Nederland. Niet leden kunnen tegen een nader te bepalen vergoeding ook deelnemen. De uitnodigingen zullen ongeveer eind mei verstuurd worden.

Auteur: Hans van der Kooij

Overig nieuws