Maakt u niet te druk

Auteur: Redactie
Columns 10 juni 1998
Maakt u niet te druk

De definitieve uitwerking van ons jubileumonderzoek 'De Horecaondernemer/manager in beeld' heeft nog wat tijd nodig, maar ik zal in de deze column alvast een tipje van de sluier oplichten. Eén conclusie die we nu al gerust mogen trekken is: u heeft het druk.

Gelukkig niet zo druk als de veelgehoorde opmerking 'Ik werk minimaal honderd uur in de week' zou doen vermoeden. Desalniettemin mogen wij vaststellen - gezien de resultaten van ons onderzoek - dat u zich meer inspanningen getroost dan de gemiddelde werklustige. Liefst 52% van alle ondernemers/managers in de horecasector werkt meer dan 65 uur per week. Gemiddeld behelst de werkweek van de Nederlandse horecaondernemer/manager 65,25 uur.

Daarnaast kennen wij circa 25% echte liefhebbers die elke week meer dan 78 uur werkzaam zijn in hun bedrijf. Het is maar goed dat de nieuwe ARBO-wet ook ruimte geeft voor medische keuringen voor ondernemers/managers. Het is aan te bevelen om van tijd tot tijd toch eens een lichamelijk onderzoekje te laten doen. Blijft de vraag of wij met zijn allen niet wat minder zouden moeten doen en wat meer zouden moeten denken. Kwaliteit versus kwantiteit - ook in ons eigen functioneren - is voor iedereen een fikse uitdaging.

Het goede nieuws is wel dat u, ondanks de hoge werkdruk, een uitermate gelukkig mens bent. Bijna 90% van u is tevreden met zijn werk. Aspecten van uw werk die u bevallen zijn onder meer: het zelfstandig zijn; trends zoeken en voorop lopen; de enorme afwisseling; mensen verwennen; het verhogen van de kwaliteit. Vervelende zaken die u in uw werk tegenkomt zijn: opkomende agressiviteit in de samenleving; de vele regeltjes en wetten in dit land; die eeuwige post; het ontslaan van medewerkers; de enorme administratieve verplichtingen. Kortom, u bent bruisend, creatief, baanbrekend en gastgericht. Aan alle verplichtingen die u afhouden van het 'echte ondernemen' heeft u een enorme hekel. U voelt zich hierdoor van tijd tot tijd beperkt in het doen. En 'doen', dat doet u met graagte.

Als ik de hedendaagse milieu-eisen eruit licht, dan constateer ik dat deze door veel horecamanagers/ondernemers als voorbeeld van overdreven overheidsbemoeienis worden ervaren. Van de collega’s vindt 55% deze wetgeving wel nodig, maar veeleisend; 45% zegt dat zij al deze maatregelen overdreven vinden. De sector is naar hun mening zelf zeer goed in staat om op een verantwoorde wijze met de omgeving om te gaan. Overheidsingrijpen op dit vlak is dan ook in hun optiek niet of nauwelijks noodzakelijk.

Is de horeca een vrouwvriendelijke bedrijfstak? Vrouwen werken van oudsher in groten getale in de horeca. Dienstbaarheid wordt over het algemeen als een vrouwelijke eigenschap gezien: het houdt verband met de klassieke rol van de vrouw in de samenleving. In de bedrijfstak horeca zijn meer vrouwelijke ondernemers/managers werkzaam dan in het totale Nederlandse bedrijfsleven. Circa 23% van het managementniveau in de sector bestaat uit vrouwen. In het totale Nederlandse bedrijfsleven - zo blijkt uit eerdere onderzoeken - is dat slechts een kleine 10 procent. Is de horeca een traditionele bedrijfstak? Met betrekking tot de emancipatie van de vrouw blijkt dat dus nogal mee te vallen. Het nadeel is, dat de 'supervrouw' (carrière en moeder) zoals wij deze tegenwoordig tegenkomen in de samenleving, het pas echt druk heeft. Het huishouden, de kinderen opvoeden en ook nog manager zijn, ... dat kost pas energie.

Tot zover de eerste resultaten. Medio juni zal het onderzoek afgerond en volledig uitgewerkt zijn. Ik spreek u daar dan nog over. Ik wens u nu alvast een geweldig druk seizoen toe, maar maak het niet te gek.

Auteur: Hans van Spronsen

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws