Benchmarking: geven en nemen

Auteur: Redactie
F&B 13 november 1997
Benchmarking: geven en nemen

Tijdens de laatste bijeenkomst van de AFBM werd uitgebreid gesproken over de voor- en nadelen van het onderling vergelijken van bedrijfsgegevens. Inmiddels worden al, binnen diverse regio's, de cijfers met elkaar vergeleken (het bezettingspercentage, de gemiddelde prijs en de gemiddelde omzet per beschikbare kamer). Deze gegevens worden elke avond door een systeem gegenereerd en naar de verschillende hotels gefaxt. Indien u meedoet, weet uw collega dus exact wat uw gemiddelde kamerprijs is. Hij kan zelfs vrij eenvoudig uw totale omzet per jaar op kamers berekenen.

 

Het ter beschikking stellen van uw gegevens kan veel voordelen bieden. Het is natuurlijk wel zo dat alle gebruikers dezelfde openheid moeten betrachten: het niet verstrekken van gegevens, maar het wel ontvangen van de overzichten, dient onmogelijk te zijn. Uiteindelijk verstrekt u vertrouwelijke gegevens; van uw collega's mag u dus een wederdienst verwachten.

Trends

Het uitgangspunt bij het opzetten van dit systeem voor hotelkamers was, dat er een beter zicht zou komen op de eigen prestaties in de markt. Wellicht nog belangrijker is de mogelijkheid om vroegtijdig trends te signaleren binnen de verschillende classificaties.

Binnen Food and Beverage kennen wij geen vergelijkingssysteem. Over het algemeen zijn wij terughoudend in het 'prijsgeven' van onze financiële gegevens. Toch zijn er grote voordelen. Het is immers interessant om te weten dat je directe concurrent een hogere 'capture rate' heeft op zijn ontbijt; er komen dus meer gasten bij hem ontbijten dan bij jou. Los van factoren als ligging en doelgroep, kan zo'n achterstand een oorzaak hebben die binnen het bedrijf op te lossen is. Als die oorzaak niet binnen het bedrijf te vinden is, dan weten we in ieder geval dat nader onderzoek geboden is.

Beslissingen

Nu is het geven van het bovenstaande voorbeeld vrij eenvoudig, want veel hotelbedrijven serveren een ontbijt. Anders wordt het als we verdergaande vergelijkingen willen maken. Elk restaurant is immers verschillend; specifieke kenmerken als grootte, type, locatie et cetera oefenen invloed uit op de bedrijfsresultaten. Er zijn echter bepaalde ratio's die voor elk bedrijf gelden. We kunnen daarbij denken aan omzet per vierkante meter, productiviteit/omzet per uur, omzet per couvert en de verhouding tussen food en beverage.

U zult hierbij wellicht vraagtekens plaatsen. Is het voor u interessant? Nou, dat is het zeker! Binnen uw bedrijfstype maakt u zelf regelmatig een 'vergelijkende analyse': u weet bijvoorbeeld wat een biertje bij die collega op de hoek kost; u telt vast wel het aantal fusten dat hij op maandagmorgen buiten zet. Branche-informatie is nu eenmaal van groot belang. Als ondernemers staan wij dagelijks voor beslissingen. Daarbij kan een vergelijkingssysteem dat gebruik maakt van relevante en meetbare gegevens ons allemaal helpen.

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws