FTN: Textielservice horeca in gevaar

Auteur: Redactie
Corona 23 maart 2022
FTN: Textielservice horeca in gevaar

Sinds het begin van Corona (maart 2020) staan, net als de horecabedrijven, ook de gespecialiseerde toeleverende textextielservicebedrijven onder zware druk. Corona heeft, met uitzondering van korte oplevingen tijdens de vakantieperioden, in de afgelopen twee jaren tot een enorme omzetdaling geleid van meer dan 65%. Professionele, innoverende en gespecialiseerde bedrijven, die voor een hoge kwaliteit van dienstverlening zorgen, dreigen ondanks de NOW/TVL-steun toch de dupe te worden. De extreme onvoorziene kosten-stijgingen die zich sinds het najaar voordoen zijn simpelweg niet meer op te brengen. Brancheorganisatie FTN pleit voor sectoroverleg met afnemerorganisaties, waaronder Koninklijke Horeca Nederland, andere toeleverende sectororganisaties, MKB NL en de overheid om passende maatregelen te nemen om grote problemen te voorkomen.

Lockdown

De laatste lockdown die veel evenementen, hotels, restaurants en horecabedrijven trof, raakte minstens in gelijke mate de toeleverende sectoren die gespecialiseerde dienstverlening leverden. Dit heeft ook de veerkracht van die toeleverende bedrijven de afgelopen twee jaar danig op de proef gesteld. De NOW/TVL en andere ondersteuningsmaatregelen voorkwamen erger. Sinds de zomer van 2021 is het perspectief van deze bedrijven rap verder verslechterd. Corona lijkt ook in 2022 nog niet te zijn verdwenen. Daarbij diende zich zeer hoge, onvoorziene kostenstijgingen van energie, textiel, transport, alsmede grond- en hulpstoffen aan. Inkomsten blijven daardoor veel langer dan verwacht op een bedenkelijk laag niveau, de (vaste) kosten stijgen echter in hoog tempo verder door. Een onhoudbare situatie die tientallen toeleverende textielservicebedrijven funest dreigt te worden.

Extreme kostenstijgingen

Over vele decennia is de kostenontwikkeling niet zo dramatisch geweest. Kostenstijgingen van meer dan 100% voor energie, 30% voor nieuw textiel en 10% voor transport zijn voor vele textielservicebedrijven simpelweg niet meer op te brengen. De inkomsten blijven tegelijkertijd enorm wisselend. Het gemis aan toerisme, evenementen en het zakelijk reizen, maakt dat vele textielserviceleveranciers met hun handen in het haar zitten. Dit heeft al geleid tot een forse inkrimping van het personeel. De vaste kosten blijven evenwel gewoon. Komt er dan een korte opleving, zoals met de zomer- en herfstvakanties, dan leidt dit tot grote knelpunten, onder meer vanwege onvoldoende beschikbaar personeel om het werk te doen, en moeten horecaklanten in toenemende mate teleurgesteld worden.

Ketenprobleem

Ook de hotels en de andere horecabedrijven hebben met deze problematiek te maken. Vele bedrijven doen er alles aan om het onvermijdelijke te voorkomen. Sommige laten zich zelfs verleiden tot opdrachten met bedenkelijk hoge kortingen. De nood is extreem hoog. Echter, de oplossing zou niet moeten liggen in extra kortingen, daar waar de huidige leveringsprijzen doorberekening van de kostenstijgingen al niet mogelijk maken. Als nu hoge extra kortingen worden geboden, zouden opdrachtgevers zich echt achter de oren moeten krabben. Dat doet denken aan de periode dat diverse malafide bedrijven onmogelijke aanbiedingen deden, niet gestoeld op arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Textielverzorging en wat al meer.

Ketenoverleg

FTN pleit daarom voor ketenoverleg met alle direct betrokkenen, vanzelfsprekend binnen de mededingingskaders, om tot redelijke oplossingen te komen die de continuïteit van verantwoorde, kwalitatieve dienstverlening borgen. Historische afspraken en indexen, die niet op deze onvoorziene ontwikkelingen zijn gebaseerd, moeten plaats maken voor afspraken die vanuit wederzijds belang de bedrijfsvoering in de keten ondersteunen.

Overig nieuws