Betrokkenheid en een lage drempel

11 december 1998 | Redactie

De horecafamilie Van der Valk bezit en beheert 63 hotel-res­taurants in Nederland, België, Duitsland, Frank­rijk, Spanje en op de Antillen. Het bedrijf beschikt over: een eigen wijn­handel; een reisorganisatie; een entertainmentbu­reau; een touringcarbedrijf; slagerijen; schepen en meer. Toch is er niet zoiets 'elementairs' als een hoofdkantoor.

Een verhaal over Van der Valk? We konden - dat was ons verteld - het beste gaan praten met Martin van der Valk, direc­teur van 'hotel-restaurant-vogelpark Avifauna' en van 'Van der Valk Tours'.

'Er is een tijd geweest dat we last hadden van negatieve publiciteit,' zegt Martin. 'Toen hebben we besloten om één woordvoerder aan te stellen. De fami­lie schoof mij naar voren. We proberen overigens zo weinig moge­lijk in de pu­bliciteit te komen, dus de mij toebedeelde taak is niet zo zwaar. Ik moet toegeven: onze familie is vrij gesloten en niet zo gemakkelijk toegankelijk.'

Bekoring

Martin van der Valk omschrijft de succesformule van het bedrijf als volgt: 'Het is de Hollandse, nuchtere manier van werken. We creëren een sfeer waarin de meeste Nederlanders zich thuis voelen. De kwaliteit is degelijk en herkenbaar.'

Het 'familie-personeel' behoort uiteraard ook tot die formule. 'We zijn erg betrokken bij onze bedrijven, maar ook bij onze gasten. Die betrokkenheid moet herkend worden door de gasten. We brengen warmte over op ons personeel, en passie en gedrevenheid. Van der Valk staat voor betrokkenheid en voor een lage drempel. We moeten het ook hebben van schaalgrootte. Een Miche­linrestaurant heeft misschien honderd gasten per avond; wij een paar honderd. De bekoring van je vak, van je bedrijf; daar gaat het om. Dat zal beaamt worden door al onze collega's uit de horeca.'

Vijftig procent van de Van der Valk-gasten verblijft er zakelijk. Gasten boeken rechtstreeks bij het beoogde hotel; soms boekt een ander Van der Valk-hotel door. Martin: 'Nee, we hebben helemaal geen reserveringstelefoon­nummer. Dat is wel gepland, inclusief een centraal reserveringssysteem, maar we hebben het tot nu toe goed zonder kunnen doen. Via onze reisbureaus in Alphen aan de Rijn en Tiel wordt ook veel geboekt.'

Een aantal hotels beschikt wel over een salesafde­ling die niet zelden voor meerdere hotels werkt. Zo'n afdeling treffen we alleen daar aan waar op de zakelijke markt wordt gemikt. Ook is Van der Valk aangesloten bij de loka­le VVV's, en het bedrijf werkt samen met andere regionale hotels. 'Natuurlijk proberen we in principe door te boeken  naar eigen hotels in de buurt, maar als iemand liever in een bepaalde plaats wil overnachten, en we hebben zelf geen ruimte, doen we niet moeilijk,' aldus Martin Van der Valk.

Synergie

Ook de gasten uit Duitsland vinden vanzelf hun weg naar Van der Valk. 'Mond-tot-mondreclame werkt het best,' meent Martin. 'Kwaliteit wint immers altijd. Gemiddeld komt dertig procent van onze gasten uit het buitenland, maar in het vakan­tieseizoen kan dat in sommige hotels oplopen tot zeventig procent. Buitenlandse gasten, met name uit Israël, boeken ook wel per e-mail.'

Het reisbureau houdt zich onder andere bezig met vol­ledig verzorgde reizen naar de eigen hotels op Cu­raçao en Bonaire; sinds kort met vluch­ten vanaf Brussel. Martin: 'We waren graag met de KLM verder gegaan, want dat is een kwaliteitsnaam. Dan zouden we ook nu nog vanaf Amsterdam kunnen vertrekken. Maar de KLM hield star vast aan hun hoge prijs.'

Het reisbureau verkoopt de vluchten voor de hotel­groep, maar biedt ook reizen aan naar hotels van col­lega's in bijvoorbeeld Florida, Londen, York en op Cyprus. Het vakantiema­gazine bevat ook één- en meer­daagse trips naar de eigen theaterhotels in Almelo en Roer­mond. Er zijn winkel- en theaterarrangementen, maaltijdshows, cruises en meer. Tot voor kort waren er ook meerdaagse toch­ten van hotel naar hotel in Nederland, maar die brach­ten te weinig publiek op de been. Daar is Nederland te klein voor, volgens Van der Valk.

De Van der Valk-reizen worden nauwelijks aangeboden in reisbureaus. 'We boeken vrijwel alles rech­tstreeks. Mensen weten ons echt wel te vinden. Voor de Antil­len-reizen is het reisbureau niet meer dan intermedi­air. De hotels daar nemen de initiatieven.'

In 1985 stichtte Van der Valk een touringcarbedrijf in Alphen aan de Rijn. Later werd ook een touringcarbe­drijf in Meerssen (bij Maastricht) overgenomen. 'We zagen de synergie tussen ver­voer en restau­rants en hotels, en wilden dat uitbaten om de eigen hotels en restaurants van extra gasten te voorzien. We hebben uiteraard ook eigen reizen naar onze buiten­landse vestigingen. Dat gaat uitstekend. Aanvankelijk reageerden sommige collega's uit de touringcarbranche negatief; zij reden niet meer naar onze hotels, maar dat is nu geneutraliseerd. Anderen werkten meteen met ons samen. De synergie is belangrijk.'

Klapperboom

Van der Valk (inmiddels 63 hotels, motels, restau­rants en een congrescentrum) blijft uitbreiden. Maar wel 'genivelleer­der'. Het kasteel-hotel Bloemendal in Vaals ('Zo'n beetje de bovenkant van wat wij bieden') krijgt een broertje, te weten kasteel-hotel Terworm in Heer­len. In Maastricht zal een tweehonderd kamers groot zaken­hotel ver­rijzen tegenover het MECC.

In kasteel Bloemendal, anno 1791, boog ooit de moe­der van John F. Kennedy zich over de studieboeken. Sinds eind 1992 dineren gasten in de voormalige ref­ter; kleine gezel­schappen genieten van een menu in de opka­mer van de kardinaal; in de fraaie gewelvenkelder wordt gefeest. De hotelgasten maken een ommetje in het 1,7 hectare grote park en nemen een laatste drankje op het grote terras voordat zij zich te ruste begeven in de 76 kamers en suites. Wie de kwaliteit van dit kasteel eerst voorzichtig wil proeven, kan terecht tijdens één van de vrijblijvende wijndegustatie-avon­den, waarbij een we­reldkaart van wijn wordt geser­veerd. Chef-kok Cok Jansen bereidt internationale en regionale gerechten. 

In de Caraïben beschikt Van der Valk over een vijfsterrenhotel op Curaçao en een resort op een su­perlocatie in Bonai­re. Martin van der Valk: 'Daar kun je duiken en snorkelen, en een "cuba libre" drinken onder een klapper­boom. We promoten de hotels ook via tafelkaartjes in onze restaurants.'

In de haven van Alphen aan de Rijn liggen vier rond­vaartboten die ook worden gebruikt voor feesten en partijen. 'Wellicht gaan we in de toekomst riviercrui­ses doen. Dat voegt weer een nieuwe dimensie toe aan ons bedrijf.'

Fameus, ook bij niet-Van der Valk-bezoekers, zijn de grote, gratis te gebruiken parkeerplaatsen. Martin: 'Ze zijn inmiddels deels afsluitbaar; niet omdat we de mensen hun gratis parkeerplaats niet gunnen, maar om auto­diefstallen tegen te gaan. Die gratis parkeerplaatsen zijn natuurlijk wel goed voor ons imago.'

Acht clusters

Wie binnen de Van der Valk-familie een idee heeft, kan redelijk snel zijn gang gaan. 'Hij moet wel eerst even communiceren met een aantal familieleden,' verklaart Martin. 'Neem Bloemendal, een idee van Freek van der Valk, directeur van ons hotel in Heerlen. Hij wilde op zo'n historische plek een rust­plek creëren voor Van der Valk-gasten.'

Grootvader Martin van der Valk begon al vóór de Twee­de Wereldoorlog met het bieden van gast­vrijheid in Voorschoten. Grootmoeder kookte destijds voor de passanten. Na de oorlog pikte zij de draad weer op. De Wittenberg in Eemnes werd al snel over­genomen als tweede vestiging.

Martin: 'De oude Van der Valk-restaurants liggen duidelijk aan de infrastructuur van die dagen, aan de tweebaans autowegen van destijds. Nu liggen de snelwegen wat verderop, maar de zaken zijn blijven be­staan, wel uitgebreid met een hotel.'

Nog steeds lei­den de leden van de familie - uit de derde genera­tie - de hotels. Het blijft een familiebedrijf met de familie als enige aandeelhouder. Enkele jaren geleden, na de inval van de belastingdienst, werd de structuur gron­dig herzien. Organisatorisch is het bedrijf nu in acht clusters opgedeeld. Elk van die acht groepen vergadert regel­matig en stuurt afge­vaardigden naar de centrale ver­gaderingen. Eén duide­lijk hoofd is er niet. Als een zaak niet goed draait, helpt de rest van de familie. Martin: 'Dan proberen we het beleid een wending te geven. Dat lukt doorgaans wel. We zitten er niet mee als ergens in één van onze bedrijven even iets mis gaat. De wereld draait toch wel door.'

Martin zelf leidt al 22 jaar de bedrijven in Alphen aan de Rijn. 'We hebben geen verplicht roulatiesys­teem binnen de familie. We vinden gewoon managers bij de locaties. Er komen wel eens wijzigingen voor, maar niet veel en alleen door onderling initiatief. Elk lid van de familie heeft een bij zijn functie passend salaris. De concernwinst blijft in het be­dri­jf, dat overigens niet alleen daarvan kan groeien. De banken bieden hulp.'

Vierde generatie

De public relations per bedrijf worden lokaal inge­vuld; de landelijke brochures worden gemaakt op initiatief van één van de familieleden. Het Valk-magazine bij­voorbeeld, wordt vervaardigd onder de verantwoordelijkheid van Motel Eindhoven.

De restaurants brengen vijftig procent van de omzet binnen bij Van der Valk. De standaard menukaart is geïnitieerd door grootvader Van der Valk, maar werd bijgesteld naar de wensen en eisen van de tegenwoordige tijd. Pastage­rech­ten zijn er dus ruimschoots op te vinden. Daarnaast is er de nostalgische kaart. En elk restau­rant voegt eigen, vaak regionale gerechten toe.

Feesten en festiviteiten - waarin de keuken ook een be­langrijke rol speelt - zijn goed voor een kwart van de omzet. De overige vijfentwintig procent komt uit de hotelkamers. De gemiddelde prijs per twee-per­soons kamer per nacht: fl 115,- (exclusief ontbijt).

De toekomst? 'Het ondernemerschap komt er weer uit. De vierde generatie dient zich aan. We kijken of die ook hier wil werken. Maar een familiebedrijf blijft het. Van mijn acht broers en zusters hebben er drie de aandelen ver­kocht; wel aan de familie.'

Personeel opleiden
Ook Van der Valk ontkomt niet aan het inschakelen van uitzendbureaus voor de werving van personeel. 'Vroeger meldden jonge werkwilligen zich graag hier aan. Tegen­woordig stappen ze een uitzendbureau binnen,' aldus bedrijfsleider Bartho van der Heijden van de vestiging te Stein. Hij besloot vorig jaar om nauw samen te werken met uitzendbureau Adecco voor het inzetten van tijdelijk personeel voor de kerst. 'Beroepservaring was niet noodzakelijk, wel ent­housias­me. Voor de kerst hielden we in ons restau­rant een trainingsavond.'
Het resultaat: vijftien extra personeelsleden die er samen met de vaste ploeg voor zorgden dat met de kerst bij­voorbeeld 320 kilo hazenrug, 600 kilo gemengde sla, 1200 kilo friet en 500 liter aan diverse soepen op tafel werden ge­bracht. Dankzij een goede voorbereiding en verschui­vingen binnen de werk­roosters kon de eigen keukenploeg dat aan.

 

Van Der Valk op 't preuvenemint
Hotel Kasteel Bloemendal te Vaals vertegenwoordigt het Van der Valk-concern al een aantal jaren op 't Preuvenemint in Maastricht, met gerechten uit de eigen keuken. De afgelopen jaren werden daar ook de nieuwe vestigingen in Roermond (De Oranjerie, al open) en Heerlen (Kasteel Ter­worm) gepromoot.

Auteur: Bert Salden

HM30JAAR HM301998

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Achtergronden
Jonge Honden: Mark Welbers kijkt vooruit met Banks Mansion Amsterdam

Op jonge leeftijd een hotelonderneming runnen, het is niet veel mensen gegeven. Ondernemen is vallen en opstaan, fouten maken en groeien. In de serie Jonge Honden portretteert Hospitality Management jonge hoteliers. Dit keer Mark Welbers (34) general manager van het Banks Mansion in Amsterdam. Een m ...

Jantiene Berg
Column Jantiene Berg: Een leven lang leren

Sinds ik zes maanden geleden het decor van de hotellerie verruild heb voor het podium van het mbo-onderwijs is ‘een leven lang leren’ mijn nieuwe mantra. In mijn vroegere rol als gastvrouw en eigenaresse van een urban boutique hotel wist ik exact welke beleving ik onze gasten mee wilde g ...

Achtergronden
Stelling van de maand april: de uitslag

De hele maand april stond de stelling van de maand op de website van Hospitality Management. De stelling luidde: 2022 wordt noguitdagender dan 2021. Daar was 69,9 procent het mee eens. 31,1 procent gaf aan het niet eens te zijn met de stelling De nieuwe stelling van de maand luidt: De overheid lo ...

Hotel Exploitatiemodellen uitgelegd

Rob van Ginneken (Breda University of applied sciences) verzorgde een update van zijn in 2018 door Hospitality Management gepubliceerde Whitepaper ‘Hotel Exploitatiemodellen’. De belangrijkste ontwikkeling sindsdien: niet alleen hotelconcepten, maar steeds vaker ook de achterliggende exp ...

Hotelbouwplannen Hotelketens
Hotel & Convention Center in The Dutch Mountains, Eindhoven

De Nederlandse hotel- en congresketen Postillion Hotels, ontwikkelaar Lingotto en initiatiefnemer The Mountains Corporation werken samen aan de realisatie van een Hotel & Convention Center in The Dutch Mountains, dat eind 2025 opent in Eindhoven. The Dutch Mountains wordt een prestigieus en duur ...

Stelling van de maand mei: De overheid loodst de hotellerie goed door de coronacrisis

In deze nieuwe rubriek 'De stelling van de maand' publiceert de redactie van Hospitality Management iedere eerste vrijdag van de maand een scherpe stelling waarop u als hotelier kunt reageren: JA of NEE. De antwoorden worden verzameld en de resultaten worden gedeeld. De stelling van de maand ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2021 - Uitgeverij PS

Uitgave door: