Omzetbelasting: hoe de wetgeving de stand van de techniek volgt

4 december 2000 | redactie

Onderstaande wijzigingen zijn met name van belang voor het hotel-café-restaurantbedrijf, waar de omzet met verschillende BTW-tarieven vaak samengevoegd is.

De wetgever heeft een regeling getroffen op grond waarvan bepaalde ondernemers (indien zij een omzet genereren die valt onder zowel het 17,5%-tarief als de lagere BTW-tarieven van 6% en 0%) de verschuldigde omzetbelasting op forfaitaire wijze kunnen berekenen. Deze mogelijkheid geldt voor ondernemers die aan de hand van de bedrijfsadministratie niet kunnen vaststellen welk gedeelte van de omzet betrekking heeft op de onderscheiden omzetgroepen.

Recente ontwikkelingen in de technieken op het gebied van de bedrijfsvoering en de administratie hebben ertoe geleid dat veel ondernemers - die een forfaitaire berekeningsmethode toepassen - thans in staat zijn hun ontvangsten helemaal, of vrijwel helemaal, vast te leggen op het niveau van artikelen of relatief kleine artikelgroepen. In dit verband kan worden gedacht aan het gebruik van een zogeheten point-of-sale-systeem, waarbij de verkopen primair per artikel of artikelgroep in elektronische vorm worden vastgelegd. Mits de artikelen op de juiste wijze zijn gegroepeerd, maakt een dergelijk systeem het mogelijk de verkopen administratief te splitsen per tarief.

Aanpassen

Deze omstandigheid brengt met zich mee dat de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode beëindigd moet worden. Indien de betrokken ondernemers nog niet beschikken over een bedrijfsadministratie die zodanig is ingericht dat de omzetgegevens tot op aangifteniveau per tarief gesplitst beschikbaar zijn, zijn zij op grond van de wet verplicht hun administratie binnen een redelijke termijn aan te passen. Daarna zullen zij de forfaitaire berekening van de verschuldigde belasting moeten beëindigen.

Teneinde iedere ondernemer voldoende tijd te geven voor het aanpassen van zijn administratie, is het toegestaan om nog tot uiterlijk 1 januari 2002 gebruik te maken van het oude systeem. Dit geldt (ter gelijke behandeling) overigens ook voor ondernemers die hun administratie al wel hebben aangepast.

Het staat de ondernemers overigens vrij op een eerder tijdstip op de nieuwe berekeningsmethode over te gaan. Dit is wel een definitieve keuze. Hetzelfde geldt wanneer een ondernemer de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode al heeft beëindigd en is overgestapt op de nieuwe berekeningsmethode.

Indien niet alle verkopen administratief over de tarieven kunnen worden gesplitst, dient de ondernemer niettemin voor al zijn verkopen over te gaan op de normale berekeningsmethode, als het deel van de verkopen dat niet administratief kan worden gesplitst niet meer dan 10% bedraagt. Op de niet-splitsbare verkopen kan dan, in overleg met de inspecteur, een nader vast te stellen mengtarief worden toegepast.

Gemengd

De techniek dwingt u dus tot het verder uitwerken van uw administratie, hetgeen wellicht overkomt als een lastenverzwaring, maar het heeft ook positieve kanten. Uw inzicht in de omzet wordt immers vergroot. Of dit ook zo ervaren wordt, door de ondernemer, zal de tijd leren.

De inspecteur stelt het mengtarief samen. Onlangs is er een besluit genomen ten aanzien van mixdranken. Tot dusver werden mixdranken, in verband met de aanwezigheid van alcohol, onder het hoge BTW-tarief gerangschikt. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat bij mixdranken een splitsing mag worden aangebracht tussen het alcoholhoudende en het alcoholvrije deel van de drank. De voorwaarden voor de toepassing hiervan zijn:

De gemixte dranken worden ook afzonderlijk geschonken

De verkoopprijs van de mixdrank is gelijk aan de som van de verkoopprijzen van de in de mixdrank opgenomen dranken.

Indien bovenstaande voorwaarden gelden, kan dit consequenties hebben voor de aangifte omzetbelasting en de inrichting van de financiële administratie. Hierbij zijn een tweetal mogelijkheden te onderscheiden:

Bij de registratie van de omzet wordt gebruik gemaakt van een kasregister met hierin minimaal opgenomen de groepen alcoholische en alcoholvrije dranken. Het is aan te raden om in het vervolg de dranken gesplitst te verwerken in het kasregister. Bijvoorbeeld een Rum Cola: 1x alcoholhoudend (prijs Rum) en 1x alcoholvrij (prijs Cola). Hierdoor wordt een omzetbelastingvoordeel bereikt ter grootte van het verschil in het hoge tarief (17,5% en per 1 januari 2000 zelfs 19%) en het verlaagde tarief (6%), over de Cola-prijs.

Er wordt nog gebruik gemaakt van de forfaitaire berekeningsmethode, waarbij derhalve geen gebruik wordt gemaakt van een (summiere) omzetsplitsing. Dan treedt er (nog) geen verandering op. In verband met het beëindigen van de mogelijkheid om op deze forfaitaire wijze de omzetbelasting te berekenen, zal het evenwel noodzakelijk zijn om de inrichting van de financiële administratie aan te passen.

HM302000

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Wet- en regelgeving KHN
KHN: Alcoholklok hotels wederom toppunt van symboolpolitiek

KHN heeft vol onbegrip kennis genomen van het kabinetsbesluit om vanaf vrijdagavond 23 oktober een alcoholklok voor hotels in te voeren. Volgens dit besluit mag er vanaf vanavond in hotels na 20:00 uur ook geen alcohol meer worden geschonken of genuttigd in publieke ruimten zoals in het restaurant o ...

Achtergronden Coronacrisis
Horecaondernemers krijgen eenmalig 2500 euro overheidssteun

De horecabedrijven die vanwege de coronacrisis gesloten zijn, kunnen een eenmalige uitkering van gemiddeld 2500 euro tegemoetzien. Het bedrag is afhankelijk van het geleden omzetverlies. Dit meldt de NOS op basis van verklaringen van Haagse ingewijden. De maatregel zal deel uitmaken van het derde st ...

Wet- en regelgeving Coronacrisis
Ook in hotels geen alcohol meer na 20.00 uur

In bars en restaurants van hotels mag vanaf vanavond 20.00 uur geen alcohol meer worden geserveerd. Ook niet via roomservice. Hiermee trekt het kabinet de lijn met het verbod op de verkoop van alcohol in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur door. In winkels is dat sinds vorige week woensdag niet meer t ...

Interview Longread
Martin Lindelauf met pensioen: een interview in 41 vragen, deel 4

Na 41 dienstjaren houdt Martin Lindelauf (61) het voor gezien. Hij laat de hotellerie achter zich. In 41 vragen portretteert Hospitality Management de gedreven hotelier. Dit is deel 4 uit de reeks, die uit vier delen bestaat. Let je extra op de kwaliteit van de bouw van een hotel? ...

Columns
Column Ewout Hoogendoorn: Het nut van data is nul

‘72 procent van de grotere ondernemingen is er nog niet in geslaagd om een datagedreven cultuur te creëren. Dat getal zal onder MKB-bedrijven nog veel hoger uitvallen’. Veel bedrijven investeren erin, maar zijn dus niet niet in staat een cultuurverandering tot stand te brengen. Hoe ...

Opening Internationaal
Ruby Hotels: een derde hotel in Londen én uitbreiding in Wenen

Ruby Hotels heeft vertrouwen in de toekomst. Ondanks de huidige uitdagende tijd waarin ook deze hotelgroep hard geraakt wordt door de gevolgen van Covid-19, wordt er nog steeds uitgebreid. Zowel in het openen van nieuwe hotels als in het uitbreiden van bestaande. Meet Ruby Zoe! Na de succesvol ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Wat vindt Sander Allegro ervan?
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: